.

CONTABILITATE IN AGRICULTURA

CONTABILITATE IN AGRICULTURA

adauga


.

GHIDUL FINANTARILOR EUROPENE

CONTABILITATEA DE GESTIUNE SI CALCULATIA COSTURILOR

adauga


.

CONTABILITATEA DE GESTIUNE CALCULATIA COSTURILOR

CONTABILITATEA DE GESTIUNE SI CALCULATIA COSTURILOR

adauga


.

CONTABILITATEA FINANCIARA A ORGANIZATIILOR NON-PROFIT

CONTABILITATEA FINANCIARA A ORGANIZATIILOR NON-PROFIT

adauga


.

CONTABILITATEA INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ROMANIA

CONTABILITATEA INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ROMANIA

adauga


.

ELABORARE PROIECTE FINANTARE DIN FONDURILE STRUCTURALE

ELABORAREA PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURILE STRUCTURALE PENTRU I.M.M.-URI

adauga


.

FINANTARI EUROPENE PENTRU PROIECTE

FINANTARI EUROPENE PENTRU PROIECTE CE PRESUPUN ACTIVITATI DE CERCETARE, DEZVOLTARE, INOVARE. INSTRUMENTE UTILE DE LUCRU

adauga


.

FONDURI STRUCTURALE PENTRU ADMINISTRATIA PUBLICA

FONDURI STRUCTURALE PENTRU ADMINISTRATIA PUBLICA

adauga


.

IMPLEMENTAREA PROIECTELOR FINANTATE DIN FONDURI EUROPENE

IMPLEMENTAREA PROIECTELOR COFINANTATE DIN FONDURI EUROPENE POST-ADERARE

adauga


.

PRACTICA AUDITULUI INTERN  PRIVIND FONDURILE PUBLICE

PRACTICA AUDITULUI INTERN PRIVIND FONDURILE PUBLICE NATIONALE SI ALE UNIUNII EUROPENE

adauga


.

STUDII PRACTICE PRIVIND  APLICAREA IFRS

STUDII PRACTICE PRIVIND APLICAREA STANDARDELOR INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA

adauga


.

SITUATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE

TEORIE SI PRACTICA PRIVIND GRUPURILE DE SOCIETATI SI SITUATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE

adauga