Manual de politici si proceduri contabile


.

02 Februarie 2006
contabilitateafirmei.ro
 

Modificari aduse Normelor metodologice de aplicare a Legii 76/2002

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

Transpunerea conturilor din balanta de verificare la 31.12.2014 in noul plan de conturi general

 

Extras din OMFP 1.802/2014. Evidentieri pentru conturile care necesita transpunere

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 

PRODUS GRATUIT

- Certificarea stagiilor de cotizare
Angajatorul are obligatia de a elibera persoanelor carora la inceteaza raporturile de munca o adeverinta din care sa rezulte urmatoarele (HG 174/2002, art.18, modificat de HG 1859/2005, pct.4):
baza lunara de calcul pentru fiecare luna, din ultimele 12 luni, pentru care angajatorul a retinut si virat contributia individuala si au platit contributia datorata de angajator
daca inregistreaza debite la bugetul asigurarilor pentru somaj;
perioada pentru care nu s-a platit contributiile si suma aferenta
daca se regasesc in una din situatiile prevazute de art. 34 (2) din Legea 76/2002 (angajatorul nu a platit contributia si se afla in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare, administrare speciala sau nu si-a achitat contributiile datorita unor situatii de forta majora)
perioadele pentru care s-a prestat activitatea, perioadele pentru care rapoartele de munca au fost suspendate, data si motivul incetarii acestora, daca nu s-a intocmit carnet de munca
Adeverinta se vizeaza de ITM in cazul in care inspectoratul certifica inscrierile din carnetele de munca sau efectueaza aceste inscrieri.

- Completarea veniturilor salariale ale absolventilor (Legea 76/2002, art.731)

1. Prima egala cu un salariu minim brut pe tara (Legea 76/2002, art.731 (1))

Absolventii beneficiaza de la ANOFM de o prima egala cu un salariu minim brut pe tara daca indeplinesc urmatoarele conditii:
- sunt absolventi ai institutiilor de invatamant sau ai scolilor speciale;
- au minimum 16 ani;
- sunt inregistrati la ANOFM;
- nu se regasesc in una dintre situatiile prevazute de art. 731 (5) din Legea 76/2002:
a) la data absolvirii studiilor au raporturi de munca;
b) se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca in ultimii 2 ani;
c) angajatorii au obligatia de a-I incadra;
d) plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata pentru incadrare in munca pe o perioada mai mica de 12 luni, iar ulterior s-a prelungit durata de angajare, prelungindu-se peste 12 luni.
- se incadreaza in munca in termen de 12 luni de la data absolvirii.
Termenul maxim de depunere a dosarului este de 60 de zile de la data angajarii, dupa absolvirea studiilor ((HG 174/2002, art.431, modificat de HG 1859/2005, pct.14)

Dreptul sub forma de prima se acorda o singura data pentru fiecare dintre urmatoarele niveluri de invatamant din cadrul sistemului national de invatamant:
a) invatamant secundar inferior, ciclul inferior al liceului sau scoala de arte si meserii;
b) invatamant secundar superior sau invatamant postliceal;
c) invatamant superior

Beneficiarii acestor drepturi sunt obligati sa prezinte trimestrial, pana la data de 15 a lunii pentru trimestrul anterior, dovada emisa de angajator ca sunt incadrati (HG 174/2002, art. 432, modificat de HG 1859/2005, pct.14). Dovada se depune personal sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

2. Suma egala cu indemnizatia de somaj (Legea 76/2002, art.731 (2))

Absolventii care:
- au stabilit dreptul la indemnizatie de somaj;
- sunt absolventi ai institutiilor de invatamant sau ai scolilor speciale;
- au minimum 16 ani;
- sunt inregistrati la ANOFM;
- nu se regasesc in una dintre situatiile prevazute de art. 731 (5) din Legea 76/2002;
- se incadreaza in munca in termen de 12 luni de la data absolvirii;
- mentine raporturile de munca pentru o perioada mai mare de 12 luni de la data angajarii.
beneficiaza de o suma egala cu indemnizatia de somaj la care ar fi avut dreptul pana la expirarea perioadei de acordare a acesteia.

Dreptul se acorda dupa mentinerea raporturilor de munca pentru o perioada de cel putin 12 luni de la data angajarii (HG 174/2002, art. 433 (4), modificat de HG 1859/2005, pct.14).

Termenul maxim de depunere a dosarului este de 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajarii (HG 174/2002, art. 433 (2), modificat de HG 1859/2005, pct.14).

- Subventionarea locurilor de munca

1. Pentru incadrarea absolventilor institutiilor de invatamant (HG 174/2002, art. 52, modificat de HG 1859/2005, pct.17).

Angajatorii care incadreaza absolventi ai unor instituitii de invatamant incheie o conventie cu ANOFM in termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.

Data absolvirii studiilor este data de intai a lunii urmatoare celei inscrise pe diploma, daca nu se specifica in mod expres o anumita data de absolvire.

Suma lunara (pentru sumele acordate a se vedea Tema noastra 120/2005) se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat de absolventi in luna respectiva.

Contributia de 2,5% pentru care angajatorii sunt scutiti se aplica asupra fondului de salarii brute realizat de absolventii incadrati.

Angajatorii depun odata cu declaratia lunara privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj si:
- un tabel nominal
- copii de pe pontaj
- copii de pe statul de salarii.

Pentru luna in care documentele nu sunt depuse pana la termenul prevazut de lege pentru depunerea declaratiei nominale (25 ale lunii urmatoare) sau sunt completate cu date eronate, masurile de stimulare nu se acorda. Luna respectiva face insa parte din perioada de acordare a masurilor de stimulare (HG 174/2002, art. 54 (5) si (6), modificat de HG 1859/2005, pct.18).

2. Pentru incadrarea persoanelor cu handicap, somerilor in varsta de peste 45 de ani, a somerilor care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, a somerilor care in termen de cel mult 3 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pentru a solicita pensie anticipata partial sau pentru limita de varsta.

Angajatorii care incadreaza persoane cu handicap, someri incheie o conventie cu ANOFM in termen de 12 luni de la data angajarii, impreuna cu o declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani nu au mai fost in raporturi de munca cu persoanele angajate.

Nu beneficiaza de subventie angajatorii care au angajat (HG 174/2002, art. 591 (2) si (3), modificat de HG 1859/2005, pct.20):
- persoane cu handicap si le au incadrat pe locuri de munca devenite vacante ca urmare a incetarii raporturilor de munca prin acordul partilor, la initiativa angajatorului, pentru motive ce nu tin de persoana angajatului in ultimele 12 luni anterioare incadrarii in munca a acestor persoane;
- someri care, la data angajarii, indeplinesc conditiile pentru a solicita pensie anticipata partiala.

Suma lunara (pentru sumele acordate a se vedea Tema noastra 120/2005) se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in luna respectiva de persoanele incadrate.
Contributia de 2,5% pentru care angajatorii sunt scutiti se aplica asupra fondului de salarii brute realizat de somerii/persoanele cu hanidcap incadrate.

Angajatorii depun odata cu declaratia lunara privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj si:
- un tabel nominal
- copii de pe pontaj
- copii de pe statul de salarii.
Pentru luna in care documentele nu sunt depuse pana la termenul prevazut de lege pentru depunerea declaratiei nominale (25 ale lunii urmatoare) sau sunt completate cu date eronate, masurile de stimulare nu se acorda. Luna respectiva face insa parte din perioada de acordare a masurilor de stimulare (HG 174/2002, art. 60 (6) si (7), modificat de HG 1859/2005, pct.21).

- Alte facilitati acordate angajatorilor - Reducerea contributiei de 2,5% pentru incadrarea in munca a somerilor pe o perioada cel putin 6 luni (Legea 76/2002, art.93)

Documente depuse (HG 174/2002, art. 62 (1), modificat de HG 1859/2005, pct.24):
cerere
tabel nominal cu persoanele incadrate in munca din randul somerilor pe care I-a mentinut in activitate cel putin 6 luni
contractele individuale de munca, in copie, ale persoanelor in cauza

Documentele se depun dupa expirarea perioadei de 6 luni in care au fost mentinute in activitate persoanele respective, dar nu mai tarziu de data de 30 iunie inclusiv a anului fiscal urmator celui in care s-au implinit cele 6 luni (HG 174/2002, art. 62 (11), modificat de HG 1859/2005, pct.25).

Nedepunerea la termen a documentelor atrage incetarea dreptului angajatorului de a beneficia de reducerea sumei reprezentand contributia de 2,5% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj (HG 174/2002, art. 62 (12), modificat de HG 1859/2005, pct.25). 

 

Transpunerea conturilor din balanta de verificare la 31.12.2014 in noul plan de conturi general

 

Extras din OMFP 1.802/2014. Evidentieri pentru conturile care necesita transpunere

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 

PRODUS GRATUIT

Categorii: nerezidenti | contributii salariale | codul muncii

Cuvinte cheie: asigurari sociale pentru somaj | stimularea ocuparii fortei de munca | cartificarea stagiilor de cotizare

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

viorel55
30 Nov - 12:14
viorel55
25 Nov - 12:1623 Nov - 16:39
mary
23 Nov - 12:14
viorel55
22 Nov - 10:20
viorel55
22 Nov - 10:31

viorel55
18 Nov - 13:24
 
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics

SATI