Manual de politici si proceduri contabile


.

Contul 106 rezerve

CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI

Grupa: 10. CAPITAL SI REZERVE

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Plan de conturi - Toate conturile

 

Exempele de inregistrari - monografii contabile

 

Contul 106 "Rezerve"
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezervelor constituite.
Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale, rezerve de valoare justa, rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare, rezerve din diferente de curs valutar in relatie cu investitia neta intr-o entitate straina si alte rezerve.
In creditul contului 106 "Rezerve" se inregistreaza:
- profitul net contabil realizat la inchiderea exercitiului curent repartizat la rezerve in baza unor prevederi legale (129);
- profitul net realizat in exercitiile anterioare, repartizat la rezerve, conform hotararii adunarii generale a actionarilor/asociatilor (117);
- capitalizarea surplusului din reevaluare transferat direct in capitalul propriu, atunci cand acest surplus reprezinta castig realizat, respectiv la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe masura folosirii activului de catre entitate (105);
- primele de capital transferate la rezerve (104);
- diferenta dintre valoarea participatiilor primite ca urmare a participarii in natura la capitalul altor entitati si valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale si necorporale care fac obiectul participatiei (261, 263, 265);
- majorarea valorii participatiilor detinute in capitalul altor entitati, ca urmare a incorporarii rezervelor in capitalul acestora (261, 263, 265);
- valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajatilor (644);
- cresterea valorii activelor financiare disponibile pentru vanzare, inclusa direct in capitalul propriu, in cadrul situatiilor financiare consolidate (501);
- partea cuvenita investitorului din rezervele inregistrate de intreprinderea asociata in care se detin participatii, cu ocazia consolidarii prin metoda punerii in echivalenta (264);
- diferenta favorabila de schimb valutar, inregistrata la consolidare, in relatie cu un element monetar care face parte dintr-o investitie neta a entitatii intr-o entitate straina (765);
- castigurile legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, transferate la rezerve (141).
In debitul contului 106 "Rezerve" se inregistreaza:
- rezervele destinate majorarii capitalului, potrivit legii, inclusiv cele corespunzatoare instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajatilor (101);
- diferenta dintre valoarea participatiilor primite ca urmare a participarii in natura la capitalul altor entitati si valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale si necorporale care au facut obiectul participatiei, transferata la venituri cu ocazia cedarii participatiilor respective (764);
- rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor contabile inregistrate in exercitiile precedente, conform hotararii adunarii generale a actionarilor/asociatilor (117);
- decontarea capitalurilor proprii catre actionari/asociati, in cazul operatiunilor de reorganizare, potrivit legii (456);
- pierderile legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezerve (149);
- ajustarea rezervei de valoare justa, urmare a diferentelor nefavorabile rezultate din evaluarea activelor financiare disponibile pentru vanzare, in cadrul situatiilor financiare consolidate (501);
- diferenta nefavorabila de schimb valutar, inregistrata la consolidare, in relatie cu un element monetar care face parte dintr-o investitie neta a entitatii intr-o entitate straina (665).
Soldul contului reprezinta rezervele existente si neutilizate.
 

 

Monografii contabile pentru Contul 106 rezerve

 

Momentan, nu exista monografii contabile disponibile pentru acest cont. Vor fi disponibile in cel mai scurt timp cu putinta.

  

Cuvinte cheie: Plan de conturi | Monografii contabile

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

viorel55
25 Nov - 12:1623 Nov - 16:39
mary
23 Nov - 12:14
viorel55
22 Nov - 10:20
viorel55
22 Nov - 10:31

viorel55
18 Nov - 13:24
maria 2
19 Nov - 15:51
 
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics

SATI