Manual de politici si proceduri contabile


.

 

07 Iunie 2010

contabilitateafirmei.ro

Anularea din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA

(Monitorul Oficial cu numarul 292 din data de 5 mai 2010)


Ghid rapid pentru inregistrarea in contabilitate a operatiunilor economice

 

Contine toate inregistrarile contabile posibil a fi efectuate in contabilitate

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 

 


PROCEDURA din 28 aprilie 2010 de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA

 

PROCEDURA din 28 aprilie 2010 de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA
 

Cui se aplica prezenta procedura


a) persoanelor impozabile, obligate sa se inregistreze in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, care nu solicita inregistrarea;
b) persoanelor impozabile care figureaza in lista contribuabililor inactivi si a celor aflati in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, pentru anularea inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata;
c) persoanelor inregistrate in scopuri de TVA (inregistrare speciala) pentru anularea inregistrarii pentru achizitii intracomunitare;
d) persoanelor care nu au obligatia sa solicite inregistrarea sau nu avea dreptul sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, pentru anularea inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata

 

Inregistrarea din oficiu

 

Face referire la inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile obligate sa se inregistreze in scopuri deTVA si care nu solicita inregistrarea.

Cand se constata ca o persoana impozabila indeplineste conditiile pentru inregistrarea in scopuri de TVA si nu a solicitat inregistrarea, organul fiscal notifica respectiva persoana in vederea inregistrarii in scopuri de TVA. Notificarea se intocmeste in doua exemplare; un exemplar se comunica contribuabilului.

 

Contribuabilul depune declaratia de mentiuni

Daca, urmare notificarii, contribuabilul se prezinta in termen de 5 zile si depune declaratia de mentiuni in vederea inregistrarii in scopuri de TVA, organul fiscal prelucreaza declaratia si emite certificatul de inregistrare in scopuri de TVA. Data inregistrarii in scopuri de TVA este data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost depusa declaratia de mentiuni.

In cazul in care declaratia de mentiuni se depune dupa inceperea procedurii de inregistrare din oficiu, procedura se sisteaza prin referat motivat, inregistrarea fiscala efectuandu-se in baza declaratiei de mentiuni a contribuabilului.

 

Contribuabilul nu are obligatia inregistrarii
In cazul in care contribuabilul prezinta organului fiscal competent documente din care sa rezulte ca nu are obligatia de a solicita inregistrarea in scopuri de TVA, compartimentul de specialitate analizeaza documentatia depusa si intocmeste un referat prin care propune sistarea procedurii de inregistrare, din oficiu, a contribuabilului. Referatul se aproba de conducatorul unitatii fiscale. Sistarea procedurii de inregistrare, din oficiu, se aduce, de indata, la cunostinta contribuabilului.
 

Finalizarea inregistrarii din oficiu

In cazul in care contribuabilul nu se prezinta in urma notificarii, compartimentul de specialitate, in baza datelor detinute, intocmeste un referat prin care propune inregistrarea in scopuri de TVA a contribuabilului respectiv.
In baza referatului aprobat de conducatorul unitatii fiscale se emite decizia privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA; decizia se intocmeste in doua exemplare; un exemplar se comunica contribuabilului.

 

Contestarea deciziei de inregistrare in scopuri de TVA

Impotriva deciziei privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA se poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in conformitate cu dispozitiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, potrivit art. 207 alin. (1) din acelasi act normativ.

 

Data inregistrarii in scopuri de TVA
Data inregistrarii, din oficiu, in scopuri de TVA este data de intai a lunii urmatoare comunicarii deciziei prevazute la pct. 10 din prezentul capitol.
Dupa comunicarea deciziei, compartimentul de specialitate emite certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, pe care il comunica persoanei impozabile potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala.
 

Contribuabilul nu are obligatia inregistrarii, dar deja s-a facut inregistrarea in scopuri de TVA

In situatia in care, dupa comunicarea deciziei si a certificatului de inregistrare in scopuri de TVA, contribuabilul se prezinta la organul fiscal competent cu documente din care rezulta ca nu are obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA sau daca din constatarile organelor de inspectie fiscala rezulta ca inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA a fost facuta pe baza unor informatii insuficiente, organele fiscale competente vor anula inregistrarea in scopuri de TVA a respectivului contribuabil. Anularea inregistrarii se va efectua cu efect din prima zi in care contribuabilul a fost inregistrat.

 

Consecinta inregistrarii in scopuri de TVA

Odata cu inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, se aplica si sanctiunile pentru nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor de inregistrare fiscala sau de mentiuni, prevazute la art. 219 din Codul de procedura fiscala.
 

Anularea inregistrarii din oficiu

 

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA care figureaza in lista contribuabililor aflati in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului

 

In vederea anularii inregistrarii in scopuri de TVA, AFP selecteaza, din baza de date pusa la dispozitie de Oficiul National al Registrului Comertului, contribuabilii din sfera de administrare pentru care a fost inscrisa in registrul comertului mentiunea privind inactivitatea temporara.

Se face anularea din oficiu a persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.

Data anularii, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA este data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost declarata starea de inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului. Cu aceeasi data se anuleaza si certificatul de inregistrare in scopuri de TVA.


Anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care figureaza in lista contribuabililor inactivi
Organele fiscale anuleaza, din oficiu, inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile care figureaza in lista contribuabililor inactivi aprobata potrivit reglementarilor legale in vigoare.
Data anularii, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA este data de intai a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prin care contribuabilul a fost declarat inactiv.
In cazul contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale si eliminati prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala din lista contribuabililor declarati inactivi, dupa intrarea in vigoare a unui astfel de ordin, Directia generala de tehnologia informatiei sorteaza contribuabilii eliminati din lista contribuabililor inactivi, in functie de organul fiscal competent, si comunica incheierea procedurii de actualizare a bazei de date directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, in vederea editarii de catre acestea a listelor respective.
 


Ghid rapid pentru inregistrarea in contabilitate a operatiunilor economice

 

Contine toate inregistrarile contabile posibil a fi efectuate in contabilitate

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 

 


Categorii: contabilitate | fiscalitate | formulare
Cuvinte cheie: anularea inregistrarii in scopuri de tva | inregistrarea in scopuri de tva | tva pentru contribuabilii inactivi

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

viorel55
25 Nov - 12:1623 Nov - 16:39
mary
23 Nov - 12:14
viorel55
22 Nov - 10:20
viorel55
22 Nov - 10:31

viorel55
18 Nov - 13:24
maria 2
19 Nov - 15:51

..


        Top

 


Google analytics

SATI