Manual de politici si proceduri contabile


.

 

20 Decembrie 2010

contabilitateafirmei.ro

Modificari privind controlul financiar preventiv

(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 831 din 13/12/2010)


Ghid practic de aplicare a Noilor reglementari contabile

Prevederi conforme cu OMFP 1.802/2014. Contine interpretari, comentarii si peste 100 de exemple practice, in 366 pagini, format A4.

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 


Lege nr. 234 din 07/12/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv

 

 
Data intrarii in vigoare: 16/12/2010

Prezenta ordonanta reglementeaza controlul intern/managerial, inclusiv controlul financiar preventiv la entitatile publice, cu privire la utilizarea fondurilor publice si administrarea patrimoniului public cu eficienta, eficacitate si economicitate. (art 1)
In ceea ce priveste obligatiile conducatorului institutiei publice in domeniul
controlului intern se introduc urmatoarele:
- Conducatorul entitatii publice elaboreaza anual un raport asupra sistemului de control intern/managerial, care se prezinta ca anexa la situatia financiara a exercitiului bugetar incheiat. (art 4 alin (3))
- Instructiunile privind intocmirea, aprobarea si prezentarea raportului conducatorului entitatii publice asupra sistemului de control intern/managerial prevazut la alin. (3) se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice. (art 4 alin (4))
- Ministerul Finantelor Publice prezinta Guvernului, pana la sfarsitul semestrului I al anului curent, pentru anul precedent, un raport privind stadiul implementarii sistemului de control intern/managerial la nivelul institutiilor publice la care se exercita functia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si al bugetului oricarui fond special. (art 4 alin (5))
- Referitor la buna gestiune financiara, se infiinteaza Unitatea centrala de armonizare a sistemelor de management financiar si control, organizata ca directie generala si condusa de un controlor financiar-sef si de adjunctii acestuia, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta. (art 5 alin (3))
Este introdusa o fapta noua in categoria celor care constituie contraventii, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni, si anume neindeplinirea de catre ordonatorul de credite a obligatiei de a elabora si prezenta raportul anual asupra sistemului de control intern/managerial. (art 27 lit j)
In tot cuprinsul ordonantei, sintagma "control intern" se inlocuieste cu sintagma "control intern/managerial.
 


Ghid practic de aplicare a Noilor reglementari contabile

Prevederi conforme cu OMFP 1.802/2014. Contine interpretari, comentarii si peste 100 de exemple practice, in 366 pagini, format A4.

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 


Categorii: contabilitate | fiscalitate |
Cuvinte cheie: control financiar preventiv | oug 119/1999 | control institutii ublice

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

viorel55
30 Nov - 12:14
viorel55
25 Nov - 12:1623 Nov - 16:39
mary
23 Nov - 12:14
viorel55
22 Nov - 10:20
viorel55
22 Nov - 10:31

viorel55
18 Nov - 13:24

..


        Top

 


Google analytics

SATI