Manual de politici si proceduri contabile


.

 

04 Ianuarie 2010

contabilitateafirmei.ro

Manual inventarierea patrimoniului
Proceduri complete. Exemple practice. Bonus: Proceduri inventariere in format editabil (.doc).

Cod Fiscal 2010 - Legea nr. 571/2003, actualizata la 1 ianuarie 2010

Legea 571 / 2003 privind Codul Fiscal

 

Redam mai jos Titlurile Codului fiscal, cu link catre locatia de baza (site ANAF), respectiv:

 

Titlul I - Dispoziţii generale

Titlul II - Impozitul pe profit

Titlul III - Impozitul pe venit

Titlul IV - Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Titlul V - Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România

Titlul VI - Taxa pe valoarea adăugată

Titlul VII - Accize şi alte taxe speciale

Titlul VIII - Măsuri speciale privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei unor produse accizabile

Titlul IX - Impozite şi taxe locale

Titlul IX1 - Infracţiuni

Titlul X - Dispoziţii finale

 

 In continuare este redat cuprinsul detaliat al Codului fiscal, asa cum a fost el preluat de pe site-ul ANAF:

 

TITLUL I 2

Dispoziţii generale. 2

CAP. 1. 2

Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal.. 2

ART. 1. 2 Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal 2

ART. 2. 2 Impozitele şi taxele reglementate de Codul fiscal 2

CAP. 2. 2

Interpretarea şi modificarea Codului fiscal.. 2

ART. 3. 2 Principiile fiscalităţii 2

ART. 4. 2 Modificarea şi completarea Codului fiscal 2

ART. 5. 2 Norme metodologice, instrucţiuni şi ordine. 2

ART. 6. 2 Înfiinţarea şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale. 2

CAP. 3. 2

Definiţii 2

ART. 7. 2 Definiţii ale termenilor comuni 2

ART. 8. 2 Definiţia sediului permanent 2

CAP. 4. 2

Reguli de aplicare generală.. 2

ART. 9. 2 Moneda de plată şi de calcul a impozitelor şi taxelor 2

ART. 10. 2 Venituri în natură. 2

ART. 11. 2 Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal 2

ART. 12. 2 Venituri obţinute din România. 2

ART. 121 2 Prevederi speciale privind schimbul de informaţii cu statele membre ale Uniunii Europene  2

TITLUL II 2

Impozitul pe profit. 2

CAP. 1. 2

Dispoziţii generale.. 2

ART. 13. 2 Contribuabili 2

ART. 14. 2 Sfera de cuprindere a impozitului 2

ART. 15. 2 Scutiri 2

ART. 16. 2 Anul fiscal 2

ART. 17. 2 Cotele de impozitare. 2

ART. 18. 2 Impozit minim.. 2

CAP. 2. 2

Calculul profitului impozabil.. 2

ART. 19. 2 Reguli generale. 2

ART. 191 2 Deduceri pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare. 2

ART. 192 Scutirea de impozit a profitului reinvestit

ART. 20. 2 Venituri neimpozabile. 2

ART. 201 2 Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene  2

ART. 21. 2 Cheltuieli 2

ART. 22. 2 Provizioane şi rezerve. 2

ART. 23. 2 Cheltuieli cu dobânzile şi diferenţe de curs valutar 2

ART. 24. 2 Amortizarea fiscală. 2

ART. 25. 2 Contracte de leasing. 2

ART. 26. 2 Pierderi fiscale. 2

ART. 27. 2 Reorganizări, lichidări şi alte transferuri de active şi titluri de participare. 2

ART. 271 2 Regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parţiale, transferurilor de active şi schimburilor de acţiuni între societăţile din diferite state membre ale Uniunii Europene. 2

ART. 28. 2 Asocieri fără personalitate juridică. 2

ART. 281 2 Reguli generale aplicabile persoanelor juridice cu sediul în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europene. 2

CAP. 3. 2

Aspecte fiscale internaţionale.. 2

ART. 29. 2 Veniturile unui sediu permanent 2

ART. 30. 2 Venituri obţinute de persoanele juridice străine din proprietăţi imobiliare şi din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare. 2

ART. 31. 2 Credit fiscal 2

ART. 32. 2 Pierderi fiscale externe. 2

CAP. 4 *** Abrogat.. 2

ART. 33 *** Abrogat 2

CAP. 5. 2

Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale.. 2

ART. 34. 2 Plata impozitului 2

ART. 35 Depunerea declaraţiilor de impozit pe profit 2

CAP. 6. 2

Reţinerea impozitului pe dividende.. 2

ART. 36. 2 Declararea şi reţinerea impozitului pe dividende. 2

CAP. 7. 2

Dispoziţii tranzitorii şi finale.. 2

ART. 37. 2 Pierderi fiscale din perioadele de scutire. 2

ART. 38. 2 Dispoziţii tranzitorii 2

TITLUL III 2

Impozitul pe venit. 2

CAP. 1. 2

Dispoziţii generale.. 2

ART. 39. 2 Contribuabili 2

ART. 40. 2 Sfera de cuprindere a impozitului 2

ART. 41. 2 Categorii de venituri supuse impozitului pe venit 2

ART. 42. 2 Venituri neimpozabile. 2

ART. 43. 2 Cotele de impozitare. 2

ART. 44. 2 Perioada impozabilă. 2

ART. 45. 2 Stabilirea deducerilor personale şi a sumelor fixe. 2

CAP. 2. 2

Venituri din activităţi independente.. 2

ART. 46. 2 Definirea veniturilor din activităţi independente. 2

ART. 47 *** Abrogat. 2

ART. 48. 2 Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă. 2

ART. 49. 2 Stabilirea venitului net anual din activităţi independente pe baza normelor de venit 2

ART. 50. 2 Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuală. 2

ART. 51. 2 Opţiunea de a stabili venitul net anual, utilizându-se datele din contabilitatea în partidă simplă  2

ART. 52. 2 Reţinerea la sursă a impozitului reprezentând plăţi anticipate pentru unele venituri din activităţi independente. 2

ART. 53. 2 Plăţi anticipate ale impozitului pe veniturile din activităţi independente. 2

ART. 54. 2 Impozitarea venitului net din activităţi independente. 2

CAP. 3. 2

Venituri din salarii 2

ART. 55. 2 Definirea veniturilor din salarii 2

ART. 56. 2 Deducere personală. 2

ART. 57. 2 Determinarea impozitului pe venitul din salarii 2

ART. 58. 2 Termen de plată a impozitului 2

ART. 581 2 Deducerea sumelor economisite, potrivit legii, privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ. 2

ART. 59. 2 Fişe fiscale. 2

ART. 60. 2 Plata impozitului pentru anumite venituri salariale. 2

CAP. 4. 2

Venituri din cedarea folosinţei bunurilor.. 2

ART. 61. 2 Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosinţei bunurilor 2

ART. 62. 2 Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinţei bunurilor 2

ART. 63. 2 Plăţi anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor 2

ART. 64. 2 Impozitarea venitului net din cedarea folosinţei bunurilor 2

CAP. 5. 2

Venituri din investiţii 2

ART. 65. 2 Definirea veniturilor din investiţii 2

ART. 66. 2 Stabilirea venitului din investiţii 2

ART. 67. 2 Reţinerea impozitului din veniturile din investiţii 2

ART. 671 *** Abrogat 2

CAP. 6. 2

Venituri din pensii 2

ART. 68. 2 Definirea veniturilor din pensii 2

ART. 69. 2 Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii 2

ART. 70

Tratamentul fiscal si contabil al contributiilor sociale

Intrebari de la contabili - Raspunsuri de la experti - 92 studii de caz

Fiscalitatea comertului electronic

Ghidul practic care explica cum se taxeaza si se impoziteaza vanzarile pe Internet!

Tratamentul fiscal al operatiunilor intracomunitare

Cele mai importante modificari in ceea ce priveste taxarea serviciilor intracomunitare!

Ghidul contabilului HORECA

Ghid de contabilitate: monografii contabile, cazuri practice, solutii legale

Categorii: fiscalitate | codul fiscal | tva
Cuvinte cheie: codul fiscal actualizat | norme de aplicare a codului fiscal | legea 371 / 2003, horararea 44/2004

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 


viorel55
21 Dec - 19:48

17 Dec - 08:18
viorel55
16 Dec - 11:22

17 Dec - 12:15
turos
15 Dec - 09:08

12 Dec - 09:28
viorel55
9 Dec - 14:41
FANEA MIRCEA
9 Dec - 07:23

8 Dec - 09:56

..


        Top

 


Google analytics

SATI