Manual de politici si proceduri contabile


.

 

04 Ianuarie 2010

contabilitateafirmei.ro

Cod Fiscal 2010 - Legea nr. 571/2003, actualizata la 1 ianuarie 2010


Ghid practic de aplicare a Noilor reglementari contabile

Prevederi conforme cu OMFP 1.802/2014. Contine interpretari, comentarii si peste 100 de exemple practice, in 366 pagini, format A4.

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 


Legea 571 / 2003 privind Codul Fiscal

 

Redam mai jos Titlurile Codului fiscal, cu link catre locatia de baza (site ANAF), respectiv:

 

Titlul I - Dispoziţii generale

Titlul II - Impozitul pe profit

Titlul III - Impozitul pe venit

Titlul IV - Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Titlul V - Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România

Titlul VI - Taxa pe valoarea adăugată

Titlul VII - Accize şi alte taxe speciale

Titlul VIII - Măsuri speciale privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei unor produse accizabile

Titlul IX - Impozite şi taxe locale

Titlul IX1 - Infracţiuni

Titlul X - Dispoziţii finale

 

 In continuare este redat cuprinsul detaliat al Codului fiscal, asa cum a fost el preluat de pe site-ul ANAF:

 

TITLUL I 2

Dispoziţii generale. 2

CAP. 1. 2

Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal.. 2

ART. 1. 2 Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal 2

ART. 2. 2 Impozitele şi taxele reglementate de Codul fiscal 2

CAP. 2. 2

Interpretarea şi modificarea Codului fiscal.. 2

ART. 3. 2 Principiile fiscalităţii 2

ART. 4. 2 Modificarea şi completarea Codului fiscal 2

ART. 5. 2 Norme metodologice, instrucţiuni şi ordine. 2

ART. 6. 2 Înfiinţarea şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale. 2

CAP. 3. 2

Definiţii 2

ART. 7. 2 Definiţii ale termenilor comuni 2

ART. 8. 2 Definiţia sediului permanent 2

CAP. 4. 2

Reguli de aplicare generală.. 2

ART. 9. 2 Moneda de plată şi de calcul a impozitelor şi taxelor 2

ART. 10. 2 Venituri în natură. 2

ART. 11. 2 Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal 2

ART. 12. 2 Venituri obţinute din România. 2

ART. 121 2 Prevederi speciale privind schimbul de informaţii cu statele membre ale Uniunii Europene  2

TITLUL II 2

Impozitul pe profit. 2

CAP. 1. 2

Dispoziţii generale.. 2

ART. 13. 2 Contribuabili 2

ART. 14. 2 Sfera de cuprindere a impozitului 2

ART. 15. 2 Scutiri 2

ART. 16. 2 Anul fiscal 2

ART. 17. 2 Cotele de impozitare. 2

ART. 18. 2 Impozit minim.. 2

CAP. 2. 2

Calculul profitului impozabil.. 2

ART. 19. 2 Reguli generale. 2

ART. 191 2 Deduceri pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare. 2

ART. 192 Scutirea de impozit a profitului reinvestit

ART. 20. 2 Venituri neimpozabile. 2

ART. 201 2 Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene  2

ART. 21. 2 Cheltuieli 2

ART. 22. 2 Provizioane şi rezerve. 2

ART. 23. 2 Cheltuieli cu dobânzile şi diferenţe de curs valutar 2

ART. 24. 2 Amortizarea fiscală. 2

ART. 25. 2 Contracte de leasing. 2

ART. 26. 2 Pierderi fiscale. 2

ART. 27. 2 Reorganizări, lichidări şi alte transferuri de active şi titluri de participare. 2

ART. 271 2 Regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parţiale, transferurilor de active şi schimburilor de acţiuni între societăţile din diferite state membre ale Uniunii Europene. 2

ART. 28. 2 Asocieri fără personalitate juridică. 2

ART. 281 2 Reguli generale aplicabile persoanelor juridice cu sediul în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europene. 2

CAP. 3. 2

Aspecte fiscale internaţionale.. 2

ART. 29. 2 Veniturile unui sediu permanent 2

ART. 30. 2 Venituri obţinute de persoanele juridice străine din proprietăţi imobiliare şi din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare. 2

ART. 31. 2 Credit fiscal 2

ART. 32. 2 Pierderi fiscale externe. 2

CAP. 4 *** Abrogat.. 2

ART. 33 *** Abrogat 2

CAP. 5. 2

Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale.. 2

ART. 34. 2 Plata impozitului 2

ART. 35 Depunerea declaraţiilor de impozit pe profit 2

CAP. 6. 2

Reţinerea impozitului pe dividende.. 2

ART. 36. 2 Declararea şi reţinerea impozitului pe dividende. 2

CAP. 7. 2

Dispoziţii tranzitorii şi finale.. 2

ART. 37. 2 Pierderi fiscale din perioadele de scutire. 2

ART. 38. 2 Dispoziţii tranzitorii 2

TITLUL III 2

Impozitul pe venit. 2

CAP. 1. 2

Dispoziţii generale.. 2

ART. 39. 2 Contribuabili 2

ART. 40. 2 Sfera de cuprindere a impozitului 2

ART. 41. 2 Categorii de venituri supuse impozitului pe venit 2

ART. 42. 2 Venituri neimpozabile. 2

ART. 43. 2 Cotele de impozitare. 2

ART. 44. 2 Perioada impozabilă. 2

ART. 45. 2 Stabilirea deducerilor personale şi a sumelor fixe. 2

CAP. 2. 2

Venituri din activităţi independente.. 2

ART. 46. 2 Definirea veniturilor din activităţi independente. 2

ART. 47 *** Abrogat. 2

ART. 48. 2 Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă. 2

ART. 49. 2 Stabilirea venitului net anual din activităţi independente pe baza normelor de venit 2

ART. 50. 2 Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuală. 2

ART. 51. 2 Opţiunea de a stabili venitul net anual, utilizându-se datele din contabilitatea în partidă simplă  2

ART. 52. 2 Reţinerea la sursă a impozitului reprezentând plăţi anticipate pentru unele venituri din activităţi independente. 2

ART. 53. 2 Plăţi anticipate ale impozitului pe veniturile din activităţi independente. 2

ART. 54. 2 Impozitarea venitului net din activităţi independente. 2

CAP. 3. 2

Venituri din salarii 2

ART. 55. 2 Definirea veniturilor din salarii 2

ART. 56. 2 Deducere personală. 2

ART. 57. 2 Determinarea impozitului pe venitul din salarii 2

ART. 58. 2 Termen de plată a impozitului 2

ART. 581 2 Deducerea sumelor economisite, potrivit legii, privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ. 2

ART. 59. 2 Fişe fiscale. 2

ART. 60. 2 Plata impozitului pentru anumite venituri salariale. 2

CAP. 4. 2

Venituri din cedarea folosinţei bunurilor.. 2

ART. 61. 2 Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosinţei bunurilor 2

ART. 62. 2 Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinţei bunurilor 2

ART. 63. 2 Plăţi anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor 2

ART. 64. 2 Impozitarea venitului net din cedarea folosinţei bunurilor 2

CAP. 5. 2

Venituri din investiţii 2

ART. 65. 2 Definirea veniturilor din investiţii 2

ART. 66. 2 Stabilirea venitului din investiţii 2

ART. 67. 2 Reţinerea impozitului din veniturile din investiţii 2

ART. 671 *** Abrogat 2

CAP. 6. 2

Venituri din pensii 2

ART. 68. 2 Definirea veniturilor din pensii 2

ART. 69. 2 Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii 2

ART. 70

Ghid practic de aplicare a Noilor reglementari contabile

Prevederi conforme cu OMFP 1.802/2014. Contine interpretari, comentarii si peste 100 de exemple practice, in 366 pagini, format A4.

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 


Categorii: fiscalitate | codul fiscal | tva
Cuvinte cheie: codul fiscal actualizat | norme de aplicare a codului fiscal | legea 371 / 2003, horararea 44/2004

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 
23 Nov - 16:39
mary
23 Nov - 12:14
viorel55
22 Nov - 10:20
viorel55
22 Nov - 10:31

viorel55
18 Nov - 13:24
maria 2
19 Nov - 15:51
Maria
20 Nov - 21:44

..


        Top

 


Google analytics

SATI