Manual de politici si proceduri contabile


Home > Uncategorized > Reevaluarea mijloacelor fixe – inregistrarea in contabilitate

Reevaluarea mijloacelor fixe – inregistrarea in contabilitateConstrangerile fiscale (cota de impunere a DITL) fac ca reevaluarea cladirilor sa se realizeze cel putin odata la 3 ani. Este grupa de active imobilizate cel mai des supusa procesului de reevaluare. Dar nu singura. Reevaluam terenuri, reevaluam utilaje, masini, etc.

Cu ce costuri insa? Care sunt implicatiile din punct de vedere contabil?


Valoarea activelor imobilizate
Valoarea amortizarii cumulate
Rezerva din reevaluare


Valoarea activelor imobilizate

In ceea ce priveste valoarea activului imobilizat supus reevaluarii, daca rezultatul reevaluarii este o crestere fata de valoarea contabila neta, atunci aceasta se trateaza astfel:
– ca o crestere a rezervei din reevaluare prezentata in cadrul elementului “Capital si rezerve”, daca nu a existat o descrestere anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenta acelui activ; sau
– ca un venit care sa compenseze cheltuiala cu descresterea recunoscuta anterior la acel activ.

Daca rezultatul reevaluarii este o descrestere a valorii contabile nete, aceasta se trateaza aste

fel:

- ca o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii, atunci cand in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o suma referitoare la acel activ (surplus din reevaluare) sau

- ca o scadere a rezervei din reevaluare prezentata in cadrul elementului “Capital si rezerve”, cu minimul dintre valoarea acelei rezerve si valoarea descresterii, iar eventuala diferenta ramasa neacoperita se inregistreaza ca o cheltuiala.


Valoarea amortizarii cumulate

La reevaluarea unei imobilizari corporale, amortizarea cumulata la data reevaluarii este tratata in unul din urmatoarele moduri:
a) recalculata proportional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel incat valoarea contabila a activului, dupa reevaluare, sa fie egala cu valoarea sa reevaluata. Aceasta metoda este folosita, deseori, in cazul in care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice; sau
b) eliminata din valoarea contabila bruta a activului si valoarea neta, determinata in urma corectarii cu ajustarile de valoare, este recalculata la valoarea reevaluata a activului. Aceasta metoda este folosita, deseori, pentru cladirile care sunt reevaluate la valoarea lor de piata.

Amortizarea calculata pentru imobilizarile corporale astfel reevaluate se inregistreaza in contabilitate incepand cu exercitiul financiar urmator celui pentru care s-a efectuat reevaluarea.

In cazul in care, ulterior recunoasterii initiale ca activ, valoarea unui activ imobilizat este determinata pe baza reevaluarii activului respectiv, valoarea rezultata din reevaluare va fi atribuita activului, in locul costului de achizitie/costului de productie sau al oricarei alte valori atribuite inainte acelui activ. In astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se vor aplica activului avand in vedere valoarea acestuia, determinata in urma reevaluarii.


Rezerva din reevaluare

Surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct in rezerve (contul 1065 “Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare”), atunci cand acest surplus reprezinta un castig realizat.
Castigul se considera realizat la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din castig poate fi realizat pe masura ce activul este folosit de entitate. In acest caz, valoarea rezervei transferate este diferenta dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al activului.

Modalitatea de reflectare in contabilitate a regulilor de mai sus va fi tratata individual, prin exemple, atat pentru cladiri si terenuri, cat si pentru celelalte active imobilizate.


Citeste mai multe despre reevaluarea imobilizarilor corporale
Google analytics

SATI