Manual de politici si proceduri contabile


Home > Uncategorized > Raportarea contabila la 30 Iunie 2011

Raportarea contabila la 30 Iunie 2011Ministrul finantelor publice a emis ordinul 2234 / 2011 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a operatorilor economici.

Noul plan de conturi. Regulile de functionare a conturilor potrivit noilor reglementari contabile

 

Extras din OMFP 1.802/2014. Contine Noul plan de conturi in format editabil.

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

PRODUS GRATUIT


Ordin nr. 2234 din 29 Iunie 2011 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2011 a operatorilor economici

Ministrul finantelor publice a emis ordinul 2234 / 2011 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2011 a operatorilor economici.

Cine depune raportari contabile la 30 Iunie 2010

Potrivit ordinului, sistemul de raportare contabila la 30 Iunie 2011 se aplica persoanelor care aplica Reglementarile contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP 3055 / 2009 si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri peste echivalentul in lei a 35.000 EUR.

Echivalentul in lei se determina prin utilizarea cursului valutar comunicat de BNR valabil la data incheierii exercitiului financiar precedent. Nivelul cifrei de afaceri este cel raportat in situatiile financiare ale anului precedent.

Raportari contabile vor intocmi si subunitatile inregistrate in Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, indiferent de exercitiul financiar ales.

Nivelul in lei al cifrei de afaceri

Potrivit BNR cursul de schimb la sfarsitul anului 2010 a fost 1 EUR = 4.2848 lei. Asadar, vor depune reportari contabile semestriale, la 30 Iunie 2011, entitatile care au inregistrat in anul 2010 o cifra de afaceri superioara limiteti de 149968 lei.

In cazul in care anul financiar difera de anul calendaristic (valabil in cazul entitatilor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic) cifra de afaceri se deternima pe baza ultimelor situatii financiare anuale, respectiv a balantei de verificare incheiata la sfarsitul ultimului exercitiu financiar. Cursul de schimb in acest caz este cel comunicat de BNR, valabil la data incheierii exercitiului financiar respectiv.

Alte entitati obligate sa depuna raportari contabile semestriale

Potrivit ordinului, vor depune raportari contabile semestriale institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, entitatile autorizate, reglementate si suprevegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum si entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de CNVM. Toate acestea vor respecta insa formatul si termenele prevazute de autoritatile specifice.

Continutul raportarilor contabile la 30 Iunie 2011

Raportarile contabile la 30 Iunie 2011 vor avea urmatorul continut:

a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

b) Contul de profit si pierdere

c) Date informative

Atentie! Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului “Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii” cu datele corecte conduce la nerecunoastere raportarilor ca fiind depuse.

Formularul “Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii” prezinta, in forma sintetica, elemente de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, grupate dupa natura si lichiditate, respectiv dupa natura si exigibilitate. Intocmirea sa se face pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice intocmita pentru data de 30.06 2011.

Formularul “Contul de profit si pierdere” cuprinde cifra de afaceri neta, veniturile realizate si cheltuielile efectuate precum si rezultatele financiare obtinute (profit sau pierdere).

Atentie la urmatoarele aspecte:

– Randul 66 se completeaza numai de catre microintreprinderi, cu valoarea reprezentand impozitul pe venit datorat

– La randul 19 – “Salarii si indemnizatii” se inscriu toate cheltuielile reprezentand drepturile salariale, inclusiv contravaloarea tichetelor de masa.

– La randurile privind platile restante din formularul “Date informative” se inscriu sumele de la sfarsitul perioadei de raportare care au depasit termenele de plata prevazute in contracte sau acte normative.

Cine intocmeste si cine semneaza raportarile contabile semestriale

Raportarile contabile la 30 Iunie 2011 sunt semnate de persoanele in drept cuprinzand si numele in clar al acestora, respectiv administratorul sau alta persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

Intocmirea raportarilor contabile se poate face de catre

– directorul economic, contabilul sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie

– persoane fizice sau juridice autorizate, potrivit legii, membre CECCAR

Alte persoane imputernicite sa indeplineasca acesta functie, amintite mai sus trebuie, potrivit Legii contabilitatii, sa aiba studii economice superioare.

Programul de asistenta utilizat la intocmirea raportarilor contabile este pus la dispozitie in mod gratuit pe portalul www.mfinante.ro

Entitati inactive sau care nu au desfasurat activitate de la infiintare

Entitati inactive in semestrul I 2011 sau care nu au desfasurat activitate de la infiintare pana la data de 30 Iunie 2011, precum si persoanele aflate in curs de lichidare, nu intocmesc raportari contabile la 30 Iunie 2011.

Termenul pentru depunerea raportarilor contabile la 30 Iunie 2011

Termenul pentru depunerea raportarilor contabile la 30 Iunie 2011 este 16 August 2011

Sanctiuni

Nedepunerea raportarilor contabile in termenul legal, se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare, cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare, si cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare.

Depunerea raportarile contabile

Depunerea raportarilor contabile semestriale se face la registratura unitatilor teritoriale a MFp sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata.

Noul plan de conturi. Regulile de functionare a conturilor potrivit noilor reglementari contabile

 

Extras din OMFP 1.802/2014. Contine Noul plan de conturi in format editabil.

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

PRODUS GRATUITGoogle analytics

SATI