Manual de politici si proceduri contabile


Home > Uncategorized > Model decizie pentru atribuirea seriilor si numerelor pentru facturi si chitante pentru 2012

Model decizie pentru atribuirea seriilor si numerelor pentru facturi si chitante pentru 2012Va oferim un model de decizie pentru atribuirea seriilor si numerelor pentru facturi si chitante pentru anul 2012. Precizam ca aceasta procedura este obligatorie.


Va prezentam mai jos un model de decizie ce trebuie emisa de societate la inceputul fiecarui exercitiu financiar, in vederea atribuirii seriei si numerelor de facturi si chitante, pentru anul 2012.

Procedura este obligatorie in conformitate cu prevederile OMFP 2226/2006, potrivit caruia:

“Persoanele care raspund de organizarea si conducerea contabilitatii vor desemna, prin decizie interna scrisa, o persoana sau mai multe, dupa caz, care sa aiba atributii privind alocarea si gestionarea numerelor aferente facturilor emise de societate.
Factura va avea un numar de ordine, in baza uneia sau mai multor serii, numar ce trebuie sa fie secvential, stabilit de societate, astfel incât sa se asigure necesarul in functie de numarul de facturi emis.
Anual, se stabileste numarul de la care se va emite prima factura.
In alocarea numerelor se va tine cont de structura organizatorica, respectiv gestiuni, puncte de lucru, sucursale etc.
Persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, vor emite proceduri proprii de stabilire si/sau alocare de numere prin care se va mentiona, pentru fiecare exercitiu financiar, care este numarul de la care se emite prima factura.”

Modelul de decizie este oferit si in format doc (vezi document atasat)

Antet societate

DECIZIE
Nr. __ din data de ______________

Subsemnatul _________________ in calitate de administrator al _____________________ cu sediul in ______________________________, avand cod de inregistrare __________in vederea stabilirii numerotarii facturilor si a chitantelor pentru exercitiul financiar 2012, precum si a persoanelor care vor avea responsabilitatea de a gestiona aceste documente, conform dispozitiilor Ordinului nr. 2.226 din 2006,

DECIDE

I. Facturile vor avea un numar format din 5 pana la 7 caractere cu urmatoarea semnificatie:
– Seria facturilor va fi ___
– Urmatoarele 2 pana la 4 caractere vor fi reprezentate de numerele acordate facturilor, in ordine crescatoare.

Pentru exercitiul financiar 2012 primul numar de factura este: ________ .
Persoana responsabila pentru gestionarea si intocmirea facturilor este _________________ identificata cu CI seria ____ nr. ____ având CNP ________________ cu specimenul de semnatura urmator:

______________________________

II. Chitantele vor avea un numar format din 5 pana la 7 caractere cu urmatoarea semnificatie:
– Seria facturilor va fi ________
– Urmatoarele 2 pana la 4 caractere vor fi reprezentate de numerele acordate facturilor, in ordine crescatoare.

Pentru exercitiul financiar 2012 primul numar de chitanta este: ______ .

Persoana responsabila pentru gestionarea si intocmirea chitantelor este ________________ identificata cu ___ seria ____ nr. ______ având CNP _________________ cu specimenul de semnatura urmator:

______________________________

Administrator,
______________Google analytics

SATI