Manual de politici si proceduri contabile


Home > Uncategorized > Model Adresa de instiintare privind infiintarea popririi asupra disponibilitatilor banesti

Model Adresa de instiintare privind infiintarea popririi asupra disponibilitatilor banesti

September 11th, 2012 Adauga un comentariu Comentarii


Se prezinta un model al formularului Adresa de instiintare privind infiintarea popririi asupra disponibilitatilor banesti prevazut in Ordinul 1303/2012.

Inventarierea patrimoniului. Proceduri complete. Exemple practice

 

Contine manual proceduri de inventariere si formulare in format editabil. Peste 80 exemple practice.

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 

 


Adresa de instiintare privind infiintarea popririi asupra disponibilitatilor banesti

In baza art. 149 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, va comunicam ca s-a luat masura executarii silite prin poprire a sumelor urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati banesti in lei sau in valuta, pentru urmatorii terti popriti ……………………………………………………………..3).
Sumele vor fi retinute si virate in contul 50.67.02 deschis la unitatea de Trezorerie a Statului ………………………………………… dupa cum urmeaza:

Antet tabel
Natura obligatiei fiscale / Titlul executoriu nr./data / Cuantumul sumei datorate (lei)

TOTAL:

Conducatorul organului de executare,
…………………………
Document editat prin sistemul informatic, valabil fara semnatura si stampila, conform prevederilor Ordinului viceprimministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masiva a unor acte administrative si procedurale
Numar de operator de date cu caracter personal: 759
___________
1) Se va mentiona denumirea organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.
2) Se vor mentiona codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz, alte date de identificare a debitorului (sediu principal/sediu secundar, dupa caz).
*) Se va mentiona adresa sediului principal.
3) Se vor mentiona denumirea bancii la care se afla deschis contul debitorului, numele, prenumele/denumirea, codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare a tertului poprit, dupa caz.
4) Se va preciza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, contributie, amenda sau alta suma ori a creantei fiscale accesorii sau alte sume, dupa caz, gestionate si administrate de Ministerul Finantelor Publice, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile sale teritoriale.
5) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numarul si data emiterii.

Inventarierea patrimoniului. Proceduri complete. Exemple practice

 

Contine manual proceduri de inventariere si formulare in format editabil. Peste 80 exemple practice.

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 

 



Google analytics

SATI