Manual de politici si proceduri contabile


Home > Uncategorized > FISA DE EVALUARE a performantelor profesionale individuale pentru personalul cu functii de conducere

FISA DE EVALUARE a performantelor profesionale individuale pentru personalul cu functii de conducereIn ordinul 1229 / 2001 este prevazut un model al fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul cu functii de conducere. Modelul este aplicabil personalului contractual din sistemul sanitar, respectiv personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Sanatatii, din cadrul serviciilor publice deconcentrate, din unitatile sanitare publice, precum si din cadrul celorlalte institutii publice din reteaua Ministerului Sanatatii. Se poate utiliza insa, ca sursa de inspiratie pentru agentii economici.

Ghid practic de aplicare a Noilor reglementari contabile

Prevederi conforme cu OMFP 1.802/2014. Contine interpretari, comentarii si peste 100 de exemple practice, in 366 pagini, format A4.

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 


UNITATEA ………………………..
(denumirea)

Aprob
Conducatorul institutiei publice
Numele si prenumele ……………………………
Functia …………………..

FISA DE EVALUARE
a performantelor profesionale individuale pentru personalul cu functii de conducere

Numele ………………………….., prenumele ………………………
Functia ………………………………………………………………………
Numele si prenumele evaluatorului ………………………………
Functia ………………………………………………………………………
Perioada evaluata ……………………………………………………….

Nr.
crt.
Denumirea criteriului de evaluare Nota
0 1 2
1. Cunoştinţe şi experienţă profesională
2. Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului
3. Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate
4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenţă,
obiectivitate, disciplină
5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în normative de
consum
6. Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate
7. Condiţii de muncă

………………………………………………………
I. Nota pentru indeplinirea criteriilor de evaluare
………………………………………………………

Nr.
crt.
Criteriile de evaluare suplimentare pentru personalul cu funcţii de conducere Nota
0 1 2
1. Cunoştinţe despre scopul, obiectivele şi rolul compartimentului în ansamblul unităţii
2. Capacitatea de a lua decizii optime şi asumarea răspunderii în legătură cu acestea
3. Capacitatea de organizare şi de coordonare a activităţii compartimentului
4. Capacitatea de a crea în compartimentul condus un climat stimulativ, neconflictual şi de bună
colaborare cu alte compartimente

………………………………………………………
II. Nota pentru indeplinirea criteriilor de evaluare suplimentare pentru personalul cu functii de
conducere
………………………………………………………
Nota finala a evaluarii = (nota pentru indeplinirea criteriilor de evaluare de la pct. I + nota pentru indeplinirea
criteriilor de evaluare de la pct. II)/2
Calificativul acordat:
………………………………………………………
1. Numele si prenumele evaluatorului ………………
Functia ……………..
Semnatura evaluatorului ………
Data ……………………
………………………………………………………
2. Am luat cunostinta de aprecierea activitatii profesionale desfasurate
Numele si prenumele persoanei evaluate ………………….
Functia ……………..
Semnatura persoanei evaluate ………
Data ……………………
………………………………………………………
3. Contestatia persoanei evaluate:
Motivatia ………………………………………
Semnatura persoanei evaluate ………
Data ……………………
………………………………………………………
4. Modificarea aprecierii (DA, NU):
Numele si prenumele persoanei care a modificat aprecierea
Functia acesteia ………………………………………………..
Modificarea adusa aprecierii …………………………….
Semnatura …………………………………
Data …………………………………………
………………………………………………………
5. Am luat cunostinta de modificarea evaluarii
Numele si prenumele ……………………………………..
Functia acesteia …………..
Semnatura …………
Data ………………..

Ghid practic de aplicare a Noilor reglementari contabile

Prevederi conforme cu OMFP 1.802/2014. Contine interpretari, comentarii si peste 100 de exemple practice, in 366 pagini, format A4.

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 Google analytics

SATI