Manual de politici si proceduri contabile


Home > Uncategorized > Model Cerere Registrul unic de control

Model Cerere Registrul unic de controlVa reamintim ca potrivit Legii 252 / 2003, contribuabilii, persoane juridice inregistrate la Oficiul National al Registrului Comertului, autorizate potrivit legii, au obligatia sa tina registrul unic de control.

Inventarierea patrimoniului. Proceduri complete. Exemple practice

 

Contine manual proceduri de inventariere si formulare in format editabil. Peste 80 exemple practice.

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 

 


Va reamintim ca potrivit Legii 252 / 2003, contribuabilii, persoane juridice inregistrate la Oficiul National al Registrului Comertului, autorizate potrivit legii, au obligatia sa tina registrul unic de control.

Obtinerea Registrului unic de control

Registrul unic de control se elibereaza, contra cost, de directiile generale ale finantelor publice din raza teritoriala unde isi are sediul social contribuabilul, pe baza certificatului de inregistrare, in cazul comerciantilor, si pe baza certificatului de inregistrare fiscala, in cazul celorlalte categorii de contribuabili.

Un model de cerere pentru eliberarea unui registru unic de control este prezentata mai jos. Am atasat si o varianta in Word.Model Cerere pentru achizitionarea Registrului Unic de Control:

Mai jos este prezentat un model de Cerere pentru achizitionarea Registrului Unic de Control:


S.C……………………….
Sediul……………………
C.U.I./C.F………………..
Banca………………………
Cont………………………

C.S…………………………


Catre,
Administratia Finantelor Publice Sector ….


Va rugam sa eliberati pentru S.C. ……….……………………………SRL cu sediul in ……………………………………………………….…Sectorul….., avand Cod Unic Inregistrare/ Cod fiscal……………………………., in conformitate cu Legea nr. 252/2003, un numar de ………Registre Unice de Control pentru sediul social si sediile secundare aflate la urmatoarele adrese:

1. ………………………..
2. ………………………..
3. ………………………..
4. ………………………..
5. ………………………..
6. ………………………..
7. ………………………..
8. ………………………..
9. ………………………..
10. ………………………..

Conducatorul S.C……………………….
Nume si prenume……………………
Semnatura……………………………
Stampila……………………………..

Inventarierea patrimoniului. Proceduri complete. Exemple practice

 

Contine manual proceduri de inventariere si formulare in format editabil. Peste 80 exemple practice.

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 

 Google analytics

SATI