Manual de politici si proceduri contabile


Home > Uncategorized > Formular 098 – Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal

Formular 098 – Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscalCererea se depune decatre societatile comerciale care se infiinteaza in baza Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, care sunt supuse inmatricularii la Registrul comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.


Formular 098 – Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal (OMFP 2795/2011).

Cererea se depune decatre societatile comerciale care se infiinteaza in baza Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, care sunt supuse inmatricularii la Registrul comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.

Se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul social declarat in cererea de inmatriculare in registrul comertului.Formularul se completeaza in doua exemplare.

Vezi model Formular 098 – Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscalGoogle analytics

SATI