Manual de politici si proceduri contabile


.

Inregistrare registrul comertului a modificarilor privind declaratiile tip pe propria raspundere (model 3)

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Merg la lista de formulare

 

<< Modelul precedent   /   Modelul urmator >>

NR. 28
Documentele necesare pentru inregistrarea in registrul comertului a modificarilor privind declaratiile tip pe propria raspundere (model 3)*:
1. Cererea de inregistrare (original);
2. Declaratia-tip pe propria raspundere - model 3 semnata de asociati sau de administratori (original);
3. Daca este cazul, imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original);
4. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
- taxa judiciara de timbru, in original;
- timbre judiciare;
- taxa de registru.
NOTA:
􀀩 In declaratia-tip model 3 se vor inscrie toate activitatile care se desfasoara la sediul social sau la sediul secundar, inclusiv cele care au fost autorizate conform declaratiei-tip model 2 si care urmeaza sa fie desfasurate in continuare.
􀀩 Solutionarea cererii revine in competenta judecatorului delegat care poate dispune administrarea si a altor acte doveditoare decat cele enumerate.
􀀩 Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro).
􀀩 Cererea de inregistrare, inscrisurile prevazute de lege si dovezile privind plata taxelor si tarifelor legale, precum si timbrele judiciare corespunzatoare, indosariate si numerotate, se depun de catre solicitant la ORCT direct, prin posta, cu scrisoare cu valoare declarata si confirmare de primire, sau prin mijloace electronice. Cererea transmisa in forma electronica va avea incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, in acest caz urmand a se depune dovada achitarii timbrului judiciar.
􀀩 Inscrisurile a caror inregistrare, mentionare sau publicare se solicita la ORCT vor fi tehnoredactate de catre solicitant in limba romana, vor fi lizibile, fara stersaturi sau adaugari, sub sanctiunea respingerii acestora.

* * *
1. Taxele legale pot fi achitate in numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum si cu mandat postal, ordin de plata etc.;
2. Daca s-a optat pentru transmiterea documentelor, care atesta inregistrarea in registrul comertului, prin posta, se percepe un tarif aprobat prin ordin al ministrului justitiei.

* Prezentul fluturas constituie un ghid general pentru informarea comerciantilor in legatura cu obligatiile ce le revin pentru indeplinirea formalitatilor
legale, in vederea efectuarii inregistrarilor in registrul comertului si/sau autorizarea functionarii in baza declaratiilor tip pe propria raspundere.

 

  

Cuvinte cheie: Modele formulare | Formulare gratuite | Template formulare

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

viorel55
25 Nov - 12:1623 Nov - 16:39
mary
23 Nov - 12:14
viorel55
22 Nov - 10:20
viorel55
22 Nov - 10:31

viorel55
18 Nov - 13:24
maria 2
19 Nov - 15:51
 
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics

SATI