Manual de politici si proceduri contabile


.

Decizie incetare contract - desfacere disciplinara

Modele formulare personal

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Merg la lista de formulare

 

<< Modelul precedent   /   Modelul urmator >>

Ghid practic de aplicare a Noilor reglementari contabile

Prevederi conforme cu OMFP 1.802/2014. Contine interpretari si peste 100 de exemple practice.

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 

Inventarierea patrimoniului. Proceduri complete. Exemple practice

Descarcati: Model decizie desfacere disciplinara.pdf

 

DESFACERE DISCIPLINARĂ(art.61 lit.a)

SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................

Administratorul SC ..........................................................................................

dl/d-na..............................................................................

Având în vedere referatul (nota de constatare) întocmit de către dl/d-na............................................. având functia de........................................înregistrat sub nr......................., procesul verbal de cercetare disciplinară, întocmit de ............................................. având functia de ...................................înregistrat sub nr...................din...................................... privind abaterea disciplinară săvârsită de ....................................... având functia de ...................................... si care constă în ....................................................................................................................................

fiind astfel încălcate prevederile art....................din Regulamentul intern / Contractul colectiv de muncă, referitoare la ".................................................................................", precum si faptul că prin nota explicativă dl/d-na .........................................................nu aduce argumente exoneratoare de răspundere;

În baza art.61 lit.a, art.267, 268 din Codul Muncii;

În temeiul prevederilor Legii 31/90 privind privind societătile comerciale si a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societătii,

D E C I D E:

Art.1. Începând cu data de ............................... se desface disciplinar contractul individual de muncă al d-lui/d-nei ................................................. având functia de ..................................... în cadrul societătii, conform art. 61 lit.a din Codul Muncii.

Art.2. Prezenta poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul Alba.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează dl/d-na............................................................................ si se comunică celui în cauză.

ADMINISTRATOR,
L.S

Ghid practic de aplicare a Noilor reglementari contabile

Prevederi conforme cu OMFP 1.802/2014. Contine interpretari si peste 100 de exemple practice.

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 

Inventarierea patrimoniului. Proceduri complete. Exemple practice

  

Cuvinte cheie: Modele formulare | Formulare gratuite | Template formulare

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

viorel55
28 Jan - 09:44
simo
28 Jan - 12:22
Teodora
28 Jan - 11:27

27 Jan - 08:50
viorel55
24 Jan - 12:54

24 Jan - 13:16

Talamba Mikaela
24 Jan - 19:59
viorel55
21 Jan - 19:50
ADRIANA
21 Jan - 12:22
 
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics

SATI