Manual de politici si proceduri contabile


.

Manual inventarierea patrimoniului
Proceduri complete. Exemple practice. Bonus: Proceduri inventariere in format editabil (.doc).

Decizie incetare contract - desfacere disciplinara

Modele formulare personal

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Merg la lista de formulare

 

<< Modelul precedent   /   Modelul urmator >>

Descarcati: Model decizie desfacere disciplinara.pdf

 

DESFACERE DISCIPLINARĂ(art.61 lit.a)

SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................

Administratorul SC ..........................................................................................

dl/d-na..............................................................................

Având în vedere referatul (nota de constatare) întocmit de către dl/d-na............................................. având functia de........................................înregistrat sub nr......................., procesul verbal de cercetare disciplinară, întocmit de ............................................. având functia de ...................................înregistrat sub nr...................din...................................... privind abaterea disciplinară săvârsită de ....................................... având functia de ...................................... si care constă în ....................................................................................................................................

fiind astfel încălcate prevederile art....................din Regulamentul intern / Contractul colectiv de muncă, referitoare la ".................................................................................", precum si faptul că prin nota explicativă dl/d-na .........................................................nu aduce argumente exoneratoare de răspundere;

În baza art.61 lit.a, art.267, 268 din Codul Muncii;

În temeiul prevederilor Legii 31/90 privind privind societătile comerciale si a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societătii,

D E C I D E:

Art.1. Începând cu data de ............................... se desface disciplinar contractul individual de muncă al d-lui/d-nei ................................................. având functia de ..................................... în cadrul societătii, conform art. 61 lit.a din Codul Muncii.

Art.2. Prezenta poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul Alba.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează dl/d-na............................................................................ si se comunică celui în cauză.

ADMINISTRATOR,
L.S

Contabilitate fara amenzi

Totul despre documentele justificative. Inregistrarea operatiunilor in contabilitate - ghid practic

Lista neagra a fiscului

Cele mai sanctionate greseli fiscal-contabile!

Cartea verde a contabilitatii 2013

Afla cum poti avea inregistrari contabile in deplina concordanta cu legislatia in vigoare.

Cartea verde a fiscalitatii

SOLUTIA oricarei probleme legate de TVA, impozite, contributii, accize…

  

Cuvinte cheie: Modele formulare | Formulare gratuite | Template formulare

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 


17 Dec - 08:18
viorel55
16 Dec - 11:22

17 Dec - 12:15
turos
15 Dec - 09:08

12 Dec - 09:28
viorel55
9 Dec - 14:41
FANEA MIRCEA
9 Dec - 07:23

8 Dec - 09:56
viorel55
5 Dec - 19:06

5 Dec - 13:23
 
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics

SATI