Manual de politici si proceduri contabile


.

Decizie incetare contract - concediere colectiva

Modele formulare personal

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Merg la lista de formulare

 

<< Modelul precedent   /   Modelul urmator >>

Transpunerea conturilor din balanta de verificare la 31.12.2014 in noul plan de conturi general

 

Extras din OMFP 1.802/2014. Evidentieri pentru conturile care necesita transpunere

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 

PRODUS GRATUIT

Descarcati: Model decizie concediere colectiva.pdf

 

 CONCEDIERE COLECTIVĂ (art.66)

SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................

Administratorul SC ............................................................................ dl/d-na.................................................................

În baza hotărârii Adunării generale a asociatilor/ asociatul unic, din data de .............................................a planului de măsuri sociale nr............din data de....................................prin care, urmare a motivelor.....................................................................

se desfiintează un număr de ...................... locuri de muncă precum si, având în vedere proiectul de concediere colectivă nr. .............. din .................... prin care s-au prevăzut următoarele criterii de stabilire a ordinii prioritare care au stat la baza concedierii ...................................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

Preavizul de .............zile lucrătoare acordat salariatului .......................................

conform notificării nr. .......................din............................ a expirat la data de ......................................

În baza prevederilor art.65, 66, 68 lit. ........ si următoarele din Codul Muncii;

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societătile comerciale si a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societătii,

D E C I D E:

Art.1. Începând cu data de ............................... încetează contractul individual de muncă al d-lui/d-nei .................................................... având functia de ......................................... în cadrul societătii, conform art. 66 din Codul Muncii.

Art.2. Prezenta poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul .......................................

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează dl/d-na ............................................................................ si se comunică celui în cauză.

ADMINISTRATOR,
L.S.

Transpunerea conturilor din balanta de verificare la 31.12.2014 in noul plan de conturi general

 

Extras din OMFP 1.802/2014. Evidentieri pentru conturile care necesita transpunere

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 

PRODUS GRATUIT

  

Cuvinte cheie: Modele formulare | Formulare gratuite | Template formulare

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

viorel55
25 Nov - 12:1623 Nov - 16:39
mary
23 Nov - 12:14
viorel55
22 Nov - 10:20
viorel55
22 Nov - 10:31

viorel55
18 Nov - 13:24
maria 2
19 Nov - 15:51
 
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics

SATI