Manual de politici si proceduri contabile


.

Manual inventarierea patrimoniului
Proceduri complete. Exemple practice. Bonus: Proceduri inventariere in format editabil (.doc).

Declaratie contribuabil cu privire la persoanele aflate in intretinere

Modele formulare personal

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Merg la lista de formulare

 

<< Modelul precedent   /   Modelul urmator >>

Descarcati: Declaratie contribuabil persoane aflate in intretinere.pdf

 

Declaratia contribuabilului

Subsemnatul (a)_________________, salariat (a) la _______________, in vederea stabilirii deducerilor personale suplimentare pentru persoanele aflate in intretinerea mea, prin prezenta declar pe propria raspundere ca urmatoarele date sunt reale si corespund situatiei actuale, cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform legii penale.

Ma oblig sa anunt angajatorul in termenul legal in cazul in care vor intervene schimbari in situatia comunicata si sa prezint actele justificative.

I. Date personale ale angajatului

Nume si prenume __________________________
Cod numeric personal ______________________
Domiciliul: localitatea _____________, str. __________________,
Nr. __, bl. __, sc.__, ap. __, sector ______, judet _____________,

II.Date pentru copii (minori) aflati in intretinerea subsemnatului(ei), conform

intelegerii cu sotia/sotul *) _____________________

Nume si prenume / Cod numeric / Handicap copil personal / A G
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

*) *) se  va anexa adeverinta de la angajatorul celuilalt sot sau declaratia pe propria raspundere a acestuia ca nu beneficiaza de deducere suplimentara pentru acel copil.

Date pentru persoanele aflate in intretinere (sot/sotie, copii, altii, etc.)

Nume si prenume_________________ , cod numeric personal______________________, venitul persoanei aflate in intretinere_____________________lei/luna, invalid gradul I sau II sau cu handicap grav sau accentuat ____________________, data de la care este in intretinere ____________________________.

Nume si prenume________________________,

cod numeric personal______________________,

venitul persoanei aflate in intretinere_____________________lei/luna, invalid gradul I sau II sau cu handicap grav sau accentuat ____________________, data de la care este in intretinere ____________________.

Nume si prenume_________________________,

cod numeric personal______________________,

venitul persoanei aflate in intretinere_____________________lei/luna, invalid gradul I sau II sau cu handicap grav sau accentuat ____________________, data de la care este in intretinere ____________________________.

Nume si prenume_________________________,

cod numeric personal______________________,

venitul persoanei aflate in intretinere_____________________lei/luna, invalid gradul I sau II sau cu handicap grav sau accentuat ____________________, data de la care este in intretinere ____________________________.

Nume si prenume_________________________,
cod numeric personal______________________,
venitul persoanei aflate in intretinere_____________________lei/luna, invalid gradul I sau II sau cu handicap grav sau accentuat ____________________, data de la care este in intretinere _____________________.

Nume si prenume_________________________,
cod numeric personal______________________,
venitul persoanei aflate in intretinere_____________________lei/luna, invalid gradul I sau II sau cu handicap grav sau accentuat ____________________, data de la care este in intretinere _____________________.

Data_____________ Semnatura______________

Lista neagra a fiscului

Cele mai sanctionate greseli fiscal-contabile!

PFA: Taxe, impozite, deduceri

Detalii si explicatii despre Taxele, Impozitele si Contributiile unui PFA

Cartea verde a fiscalitatii

SOLUTIA oricarei probleme legate de TVA, impozite, contributii, accize…

Tratamentul fiscal al operatiunilor intracomunitare

Cele mai importante modificari in ceea ce priveste taxarea serviciilor intracomunitare!

  

Cuvinte cheie: Modele formulare | Formulare gratuite | Template formulare

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

viorel55
17 Apr - 17:01
viorel55
11 Apr - 22:03

10 Apr - 13:26
viorel55
9 Apr - 19:53
ioana mari
2 Apr - 19:19
viorel55
10 Apr - 22:45
jkdaceyrqa
11 Apr - 10:45

30 Mar - 22:18

28 Mar - 08:08
viorel55
25 Mar - 09:47
 

 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics

SATI