Manual de politici si proceduri contabile


.

Manual inventarierea patrimoniului
Proceduri complete. Exemple practice. Bonus: Proceduri inventariere in format editabil (.doc).

Decizie incetare contract - pensionare salariat

Modele formulare personal

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Merg la lista de formulare

 

<< Modelul precedent   /   Modelul urmator >>

Descarcati: Model decizie incetare contract - pensionare salariat.pdf

 

PENSIONARE (art.56 lit.d)

SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................

Administratorul SC .............................................................  dl/d-na................................................................

Având în vederedecizia de pensionare pentru limită de vârstă/invaliditate emisă de Casa Judeteană de Pensii Alba sub nr. ................ din ........................... a d-lui./d-nei ...........................................................având functia de .................................................în cadrul societătii;

În baza prevederilor art.56 lit.d din Codul Muncii, art.41(6) din Legea 19/2000;

În temeiul prevederilor legii nr.31/1990 privind societătile comerciale si a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societătii,

D E C I D E:

Art.1. Începând cu data de ............................... încetează contractul individual de muncă al d-lui/d-nei ........................................................................ având functia de ......................................... în cadrul societătii, conform art.56 lit.d din Codul Muncii.

Art.2. Prezenta poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul Alba.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează dl/d-na ............................................................................ si se comunică celui în cauză.

ADMINISTRATOR,
LS

Ghid practic pentru corectarea erorilor contabile

Elimina riscurile grave la care te expun erorile sau omisiunile din contabilitate!

Cartea verde a fiscalitatii

SOLUTIA oricarei probleme legate de TVA, impozite, contributii, accize…

Contabilitate fara amenzi

Totul despre documentele justificative. Inregistrarea operatiunilor in contabilitate - ghid practic

PFA: Taxe, impozite, deduceri

Detalii si explicatii despre Taxele, Impozitele si Contributiile unui PFA

  

Cuvinte cheie: Modele formulare | Formulare gratuite | Template formulare

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

 
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics

SATI