Manual de politici si proceduri contabile


.

Decizie incetare contract - pensionare salariat

Modele formulare personal

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Merg la lista de formulare

 

<< Modelul precedent   /   Modelul urmator >>

Noul plan de conturi. Regulile de functionare a conturilor potrivit noilor reglementari contabile

 

Extras din OMFP 1.802/2014. Contine Noul plan de conturi in format editabil.

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

PRODUS GRATUIT

Descarcati: Model decizie incetare contract - pensionare salariat.pdf

 

PENSIONARE (art.56 lit.d)

SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................

Administratorul SC .............................................................  dl/d-na................................................................

Având în vederedecizia de pensionare pentru limită de vârstă/invaliditate emisă de Casa Judeteană de Pensii Alba sub nr. ................ din ........................... a d-lui./d-nei ...........................................................având functia de .................................................în cadrul societătii;

În baza prevederilor art.56 lit.d din Codul Muncii, art.41(6) din Legea 19/2000;

În temeiul prevederilor legii nr.31/1990 privind societătile comerciale si a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societătii,

D E C I D E:

Art.1. Începând cu data de ............................... încetează contractul individual de muncă al d-lui/d-nei ........................................................................ având functia de ......................................... în cadrul societătii, conform art.56 lit.d din Codul Muncii.

Art.2. Prezenta poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul Alba.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează dl/d-na ............................................................................ si se comunică celui în cauză.

ADMINISTRATOR,
LS

Noul plan de conturi. Regulile de functionare a conturilor potrivit noilor reglementari contabile

 

Extras din OMFP 1.802/2014. Contine Noul plan de conturi in format editabil.

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

PRODUS GRATUIT

  

Cuvinte cheie: Modele formulare | Formulare gratuite | Template formulare

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

viorel55
25 Nov - 12:1623 Nov - 16:39
mary
23 Nov - 12:14
viorel55
22 Nov - 10:20
viorel55
22 Nov - 10:31

viorel55
18 Nov - 13:24
maria 2
19 Nov - 15:51
 
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics

SATI