Manual de politici si proceduri contabile


.

FISA DE POST

SOFER DISTRIBUITOR

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Inventarierea patrimoniului. Proceduri complete. Exemple practice

 

Contine manual proceduri de inventariere si formulare in format editabil. Peste 80 exemple practice.

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 

 

FISA DE POST SOFER DISTRIBUITOR


1

1. Denumirea compartimentului:


2. Denumirea postului:
Sofer distribuitor

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
Sefului parcului auto

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Nu are angajati in subordine

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:
cu personalul din firma, cu contabilul sef, cu contabilul casier, cu agentii de vanzari, cu generalistul de resurse umane.


9. Pregatirea si experienta:
studii medii (diploma de bacalaureat)
experienta: minim 1 an intr-o activitate similara de distributie

Cunostinte necesare: Regulamentul privind circulatia pe drumurile publice

Permis de conducere categoria B, minim 3 ani


10. Autoritate si libertate organizatorica:

Anunta imediat agentul pentru urmatoarele situatii :
-Seful de depozit nu recunoaste comanda ;
-Seful de depozit nu recunoaste programarea de incasare ;
-Seful de depozit nu achita comanda scadenta in ziua livrarii ;
Transmite telefonic sefului ierarhic direct minusurile si plusurile constatate la livrare;
Semneaza urmatoarele documente:
-Foaia de parcurs;
-Exemplarul rosu si albastru al facturilor si/ sau avizelor de expeditie la datele privind identitatea delegatului;
-Procesele verbale de predare-primire cand se executa predarea unor produse si pe asemenea formulare;
-Borderoul de primire documente;
-Borderoul de primire comenzi;
-Chitantele pe care le elibereaza la incasare catre clienti;
-Borderoul sau monetarul cu predarea banilor la casierie;
-Notele de comanda cu lucrarile efectuate in service la autovehiculul pe care il are in primire;
Poate utiliza masina pentru deplasarea sa catre firma si catre domiciliu.


11. Responsabilitati si sarcini:
 

Responsabilitati:
- Raspunde de integritatea marfurilor preluate din firma pana la livrare, cat si de marfurile preluate de la furnizori pana la sediul firmei;
- Distribuitorul are obligatia de a anunta departamentul contabilitate cu cel putin 10 zile inainte despre expirarea asigurarii tip CASCO ;
- Respecta secretul de serviciu, Normele de Protectia Muncii , Prevenirea si Stingerea Incendiilor, Regulamentul de Ordine Interioara si Procedurile Interne.
- Raspunde altor sarcini stabilite de seful ierarhic direct si care au legatura directa cu obiectivul postului ocupat.
- Cunoasterea si respectarea in principal a urmatoarelor acte normative:
- Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor;
- Regulamentul privind circulatia pe drumurile publice;
- Proceduri de lucru pe linie auto valabile in cadrul firmei.
 

Atrbutii principale si sarcini specifice:
- Desfasoara intreaga activitate in conformitate cu principiile stabilite de firma in domeniul calitatii :
      respectarea graficului de livrare;
      fara reclamatii in livrare;
      fara pagube materiale si accidente;
- Transporta marfa in baza documentelor insotitoare (factura fiscala, aviz de insotire a marfii, proces verbal de predare – primire);
- Livreaza comenzile conform programului de distributie;
- Preia comenzile din depozit pe baza de semnatura;
- La preluarea comenzilor, verifica corespondenta dintre numarul de colete, tipul coletului (punga , cutie , cos) , numerele facturilor (avizelor de insotire ,etc.) existente cu cele trecute pe borderoul de livrari sau procesele verbale de predare-primire si aduce imediat la cunostinta sefului ierarhic despre orice neregula privind pregatirea acestora;
- Livreaza comenzile clientilor conform adresei de livrare inscrisa la datele privind cumparatorul sau la adresele stabilite de catre agentii de vanzari.
- Nu pleaca in trafic fara sa detina asupra sa urmatoarele documente:
      Permis de conducere;
      Certificat de inmatriculare;
      Act de identitate;
      R.C.A. (asigurare raspundere civila auto);
      Copie licenta transport;
      Autorizatie de toxice si stupefiante;
      Foaie de parcurs;
      Ordin de deplasare semnat si stampilat (cand este cazul);
- Efectueaza incasarile dupa programul de incasari si depune banii la casieria societatii in termenele stabilite, avand obligatia sa astepte avizarea chitantierului si a chitantei.
- Evidentiaza in scris pe verso-ul procesului verbal de predare-primire actele pe care le preia;
- Incarca/descarca marfa in/din autoutilitara aflata in dotare, cat si din alte masini;
- Mentine in mod obligatoriu aspectul ingrijit al autoutilitarei, atat exterior, cat si interior;
- Participa la receptia marfurilor luand la cunostinta neconcordantele dintre facturi si marfa, semnand procesul verbal de constatare diferente;
- La aparitia unui client nou cere imediat detalii despre locul unde trebuie livrata comanda si totodata verifica corectitudinea adresei de livrare inscrisa pe factura;
- Se asigura ca exemplarul rosu si albastru al facturilor sunt corect completate:
      trebuie sa fie completate la rubrica “date privind expeditia“ si sa fie semnate si stampilate de catre client la rubrica “semnatura de primire”;
      in cazul in care clientul nu are stampila, pe exemplarul rosu al facturii trebuie sa semneze si sa scrie “valabil fara stampila”;
      trebuie sa fie scris numele si prenumele celui care preia marfa, precum si seria si numarul actului de identitate;
- La livrarea coletelor prin intermediar anunta telefonic persoana inscrisa pe eticheta care cuprinde adresa de livrare, comunicandu-i numarul de inmatriculare al autovehiculului intermediarului, ora de plecare / sosire destinatie, numarul de colete aferent adresei respective;
- Respecta procedurile auto de exploatare, procedurile de intretinere si verificare autovehicule valabile in firma;
- In fiecare zi de luni a saptamanii, completeaza si preda la inceperea programului fisa de sesizari auto;
- Respecta programul de aprovizionare cu marfa de la furnizori interni si externi (puncte vamale etc.) stabilit de seful ierarhic;
- Completeaza foaia de parcurs la fiecare rubrica si o preda sefului ierarhic direct;
- La intrarea in concediu preda autoutilitara pe baza de proces verbal sefului ierarhic si o lasa parcata in curtea firmei in conditii de curatenie totala iar la intoarcerea din concediu o preia in aceleasi conditii;
- Pentru orice neregula privind functionarea la parametrii optimi ai autoutilitarei anunta imediat seful ierarhic direct;
- Nu transporta persoane straine fara acordul sefului ierarhic direct sau a Directorului General;
- Nu foloseste autoturismul de serviciu in interes personal, decat in interesul firmei angajatoare.

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

Inventarierea patrimoniului. Proceduri complete. Exemple practice

 

Contine manual proceduri de inventariere si formulare in format editabil. Peste 80 exemple practice.

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 

 

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

viorel55
28 Mar - 11:03
viorel55
27 Mar - 18:37
Diana
26 Mar - 12:47
viorel55
26 Mar - 13:33
viorel55
26 Mar - 10:44
viorel55
26 Mar - 10:51

viorel55
23 Mar - 19:39
maria 2
23 Mar - 16:03

20 Mar - 19:18
 
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics

SATI