Manual de politici si proceduri contabile


.

FISA DE POST

RESPONSABIL MANAGEMENTUL CALITATII

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Inventarierea patrimoniului. Proceduri complete. Exemple practice

 

Contine manual proceduri de inventariere si formulare in format editabil. Peste 80 exemple practice.

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 

 

FISA DE POST RESPONSABIL MANAGEMENTUL CALITATII


1

1. Denumirea compartimentului:
Managementul calitatii

2. Denumirea postului:
Responsabil managementul calitatii

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:


5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Administratorului societatii , Directorului General


7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:
Intretine relatii functionale cu salariatii subordonati in mod direct precum si din celelalte compartimente ale societatii;
Intretine relatii de colaborare cu directorii si sefii de compartimente din cadrul societatii.

9. Pregatirea si experienta:
Studii:- superioare tehice
Vechime: . ani in domeniu;
Cunostinte:

- operare calculator Microsoft office;
- cursuri de managementul calitatii ;
- cursuri de perfectionare ISO.

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:
Obiectivele postului:
- planifica si coordoneaza activitatea Serviciului Asigurarea Calitatii in cadrul societatii;
- urmareste arhivarea tinerea evidentei cartilor tehnice, a certificatelor de calitate a materialelor;
- urmareste intocmirea, distribuirea si tinerea la zi a listei subcontractantilor acceptati;
- urmareste implementarea actiunilor corective luate ca urmare a rapoartelor de neconformitate intocmite de organismele de certificare si raportarea rezolvarii acestor neconformitati organismului care a intomit raportul respectiv;
- urmareste intocmirea programului de instruire a personalului din serviciul asigurarea calitatii;
- coordoneaza activitatea de evaluare a subcontractantilor folosind chestionare de autoevaluare si tine evidenta chestionarele subcontractantilor acceptati ;
- reprezentarea sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare precum si in relatiile cu organele de control;

Atributii, sarcini, lucrari si responsabilitati:
- asigura conducerea operativa, planificarea si executia intregii activitati de managementul calitatii in cadrul societatii si duce la indeplinire toate deciziile Administratorului si ale Directorului General;
- analizeaza si avizeaza din punct de vedere a cerintelor de asigurare a calitatii, conform standardelor ISO;
- coordoneaza si urmareste intocmirea programului de audit anual, chestionare de audit, rapoarte de audit/rapoartelor de neconformitate audit;
- urmareste efectuarea de auditari si implementarea actiunilor corective;
- urmareste intocmirea programelor de de pregatire audituri supraveghere si/sau audituri de certificare/recertificare, autorizare/reautorizare, completarea chestionarelor conform cerintelor codurilor/standardelor aplicabile si verificari privind respectarea cerintelor programelor de pregatire;
- prelucreaza informatiile si le interpreteaza;
- creaza si exploateaza sistemul informational propriu;
- participa la auditarile efectuate de reprezentantii organismelor de certificare/autorizare ;
- urmareste implementarea in documentele de calitate specifice serviciului asigurarea calitatii a modificarilor rezultate in urma auditarii;
- participa la instuirea auditorilor interni;
- urmareste implementarea actiunilor corective/preventive, rapoarte de actiuni corective/preventive;
- anunta si prezinta documentatia tehnica, in fata inspectorilor beneficiarului;
- coordoneaza si urmareste intocmirea conform contractului si proiectului
de executie a cartilor tehnice pentru fiecare comanda;
- coordoneaza si urmareste intocmirea, revizuirea, distribuirea controlata, mentinerea reviziilor a Manualului Calitatii (ISO), Manualul de Control al Calitatii (ASME), procedurilor de sistem, instructiunilor generale, instructiunilor de lucru si al altor documente specifice serviciului asigurarea calitatii;
- tine evidenta instruirii personalului serviciului asigurarea calitatii, personalului de conducere, auditorilor interni;
- tine evidenta documentelor ce atesta efectuarea analizei bianuale a managementului privind eficienta sistemului calitatii;
- tine evidenta rapoartelor de actiuni corective/preventive intocmite in cadrul serviciului de asigurare a calitatii;
- isi asuma intreaga responsabilitate privind derularea proiectelor in cadrul servicului de asigurare a calitatii;
- urmareste intocmirea pentru fiecare comanda, difuzarea la sectia productie a inregistrarilor si reviziilor de inspectii si testari;
- coordoneaza si urmareste intocmirea planului de inspectie si testare pe toate tipurile de produse;
- transmite spre aprobare punctele de inspectie conform cerintelor contractuale ale clientului /reprezentantului clientului;
- arhiveaza planurile de inspectie si testare intocmite;
 

Raspunderi
- despre tot ce este in sarcina sa ca obligatie;
- raspunde de corectitudinea intomirii si predarii la termen a documentelor elaborate in cadrul serviciului conform contractului, proiectului de executie, documentatiei tehnologice, instruirilor si procedurilor, normelor, codurilor, conform standardelor ISO;
- de indeplinirea tuturor sarcinilor de serviciu de catre personalul din subordine pentru desfasurararea in cele mai bune conditii a activitatii societatii;
-are obligatia sa-si duca la indeplinire toate sarcinile de serviciu stabilite prin fisa postului, in cadrul timpului normal de lucru, lucrul peste program nefiind considerat suplimentar;
-in cazul incetarii contractului de munca din diferite motive, nu are voie sa lucreze la o societate concurenta, o perioada de un an de la data incetarii contractului;

Responsabilitati suplimentare :
- executarea tuturor altor sarcini trasate de catre conducerea societatii.


12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:
Titularul postului raspunde dupa caz, civil, disciplinar, material sau penal, in cazul nerespectarii atributiilor, sarcinilor sau lucrarilor ce-i revin, precum si a legislatiei in vigoare.
- raspunde material pentru orice distrugere , degradare, disparitie a tuturor obiectelor de inventar din culpa sa, situatie in care va fi obligat sa repare integral paguba produsa.
- raspunde civil sau dupa caz penal pentru divulgarea sau admiterea scurgerii de date sau informatii catre firme concurente sau care pot deveni concurente, in ceea ce priveste politica economico-comerciala a societatii, lansarea de produse noi, contracte comerciale interne si externe;
- are obligatia de a aduce imediat la cunostinta conducerii societatii situatiile in care este implicat direct, ori prin persoane interpuse , si care considera ca pot dauna renumelui socieatii sau o pot afecta in politica comerciala practicata;
- raspunde personal material si disciplinar pentru orice neindeplinire, indeplinire defectuoasa sau cu intarziere a sarcinilor stabilite prin fisa postului, regulamentul de ordine interioara si contractul individual de munca. despre tot ce este in sarcina sa ca obligatie;


13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

Inventarierea patrimoniului. Proceduri complete. Exemple practice

 

Contine manual proceduri de inventariere si formulare in format editabil. Peste 80 exemple practice.

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 

 

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

viorel55
25 Nov - 12:1623 Nov - 16:39
mary
23 Nov - 12:14
viorel55
22 Nov - 10:20
viorel55
22 Nov - 10:31

viorel55
18 Nov - 13:24
maria 2
19 Nov - 15:51
 
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics

SATI