Manual de politici si proceduri contabile


.

FISA DE POST

RESPONSABIL FINANCIAR

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Inventarierea patrimoniului. Proceduri complete. Exemple practice

 

Contine manual proceduri de inventariere si formulare in format editabil. Peste 80 exemple practice.

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 

 

FISA DE POST RESPONSABIL FINANCIAR


1

1. Denumirea compartimentului:
Financiar

2. Denumirea postului:
Responsabil financiar

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
Nivel de conducere (director executiv)

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Numai daca este cazul

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:9. Pregatirea si experienta:
Studii superioare economice

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:


Sarcina generala : coordonarea activitatilor necesare eficientizarii activitatii de contabilitate si raportare financiara catre directorul executiv, finantatori si parteneri

1. Coordonarea activitatilor necesare pentru o buna desfasurare a serviciului de contabilitate ;
2. Completarea si/sau predarea la semnare a documentelor financiare;
3. Relationarea cu banca si trezoreria;
4. Organizarea arhivei pentru documentele financiare si contabile;
5. Raportarea financiara catre directorul executiv, finantatori si parteneri;
6. Managementul financiar al granturilor;
7. Elaborarea unui buget anual;
8. Relationarea cu angajatii fundatiei;

Activitati zilnice:
- Preluarea si prelucrarea documentelor justificative pentru registrul de casa
- Inregistrarea operatiunilor bancare efectuate
- Organizarea documentelor in dosare
- Completarea documentelor de plata si/sau predarea lor pentru semnat1
- Predarea si ridicarea de documente din banca si trezorerie
- Efectuare plati (casierie)
Activitati saptamanale:
-  Efectuare operatiuni bancare
-  Intocmirea rapoartelor financiare catre directorul executiv
- Calcularea necesarului de numerar pentru platile din saptamana viitoare si discutarea lor cu directorul executiv.
 

Activitati lunare:
- Defalcarea costurilor lunare pe categorii si monitorizarea lor
- Completeaza si depune declaratiile lunare pentru salariatii fundatiei
- Intocmeste si administreaza procesul de recuperare TVA
- Analiza liniiilor bugetare
- Primirea si analizarea rapoartelor lunare ale coordonatorilor de proiect
- Intocmirea raportului financiar lunar
- Prezentarea raportului financiar lunar directorului executiv
 

Activitati ocazionale:

-Pontajul angajatilor
-Realizarea documentarii pentru strangerea de fonduri din comunitate(cum este cazul legii1%, TVA etc)
-Informare angajati si viitori angajati
-Angajare –Intocmire dosar de angajare
-Inchidere Carte de munca

 

Activitati trimestriale:
-Intocmirea unui centralizator pentru a urmari concediile personalului
-Intocmirea unui raport financiar trimestrial defalcat pe programme si costuri
-Prezentarea raportului financiar trimestrial directorului executiv

-Intocmirea dosarului pentru recuperarea de TVA
 

Activitati anuale:
-Intocmirea bugetului pe anul care a trecut si a celui estimativ pe anul care va urma
-Instrumente de lucru :
• Fisa postului
• Regulamente financiar contabile
• Proceduri si conditii de finantare
• Tipizate specifice activitatii de contabilitate
• Formulare standard de raportare financiara
 

Aspecte organizatorice, general valabile pentru toti specialistii organizatiei :
• Desfasurarea de activitati in timpul programului de lucru, doar in interesul fundatiei ;
• Pastrarea unei relatii profesionale cu salariatii si partenerii fundatiei ;
• Informarea permanenta a directorului executiv cu privire la costurile proiectelor FNO
• Perfectionarea profesionala prin participarea la instruiri, studiu individual obligatoriu si analize tehnice

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

Inventarierea patrimoniului. Proceduri complete. Exemple practice

 

Contine manual proceduri de inventariere si formulare in format editabil. Peste 80 exemple practice.

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 

 

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

viorel55
25 Nov - 12:1623 Nov - 16:39
mary
23 Nov - 12:14
viorel55
22 Nov - 10:20
viorel55
22 Nov - 10:31

viorel55
18 Nov - 13:24
maria 2
19 Nov - 15:51
 
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics

SATI