Manual de politici si proceduri contabile


.

FISA DE POST

RESPONSABIL FINANCIAR

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Noile Reglementari contabile 2015 - OMFP 1.802/2014

 

Contine integral Ordinul 1.802/2014

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 

 

 

FISA DE POST RESPONSABIL FINANCIAR


1

1. Denumirea compartimentului:
Financiar

2. Denumirea postului:
Responsabil financiar

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
Nivel de conducere (director executiv)

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Numai daca este cazul

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:9. Pregatirea si experienta:
Studii superioare economice

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:


Sarcina generala : coordonarea activitatilor necesare eficientizarii activitatii de contabilitate si raportare financiara catre directorul executiv, finantatori si parteneri

1. Coordonarea activitatilor necesare pentru o buna desfasurare a serviciului de contabilitate ;
2. Completarea si/sau predarea la semnare a documentelor financiare;
3. Relationarea cu banca si trezoreria;
4. Organizarea arhivei pentru documentele financiare si contabile;
5. Raportarea financiara catre directorul executiv, finantatori si parteneri;
6. Managementul financiar al granturilor;
7. Elaborarea unui buget anual;
8. Relationarea cu angajatii fundatiei;

Activitati zilnice:
- Preluarea si prelucrarea documentelor justificative pentru registrul de casa
- Inregistrarea operatiunilor bancare efectuate
- Organizarea documentelor in dosare
- Completarea documentelor de plata si/sau predarea lor pentru semnat1
- Predarea si ridicarea de documente din banca si trezorerie
- Efectuare plati (casierie)
Activitati saptamanale:
-  Efectuare operatiuni bancare
-  Intocmirea rapoartelor financiare catre directorul executiv
- Calcularea necesarului de numerar pentru platile din saptamana viitoare si discutarea lor cu directorul executiv.
 

Activitati lunare:
- Defalcarea costurilor lunare pe categorii si monitorizarea lor
- Completeaza si depune declaratiile lunare pentru salariatii fundatiei
- Intocmeste si administreaza procesul de recuperare TVA
- Analiza liniiilor bugetare
- Primirea si analizarea rapoartelor lunare ale coordonatorilor de proiect
- Intocmirea raportului financiar lunar
- Prezentarea raportului financiar lunar directorului executiv
 

Activitati ocazionale:

-Pontajul angajatilor
-Realizarea documentarii pentru strangerea de fonduri din comunitate(cum este cazul legii1%, TVA etc)
-Informare angajati si viitori angajati
-Angajare –Intocmire dosar de angajare
-Inchidere Carte de munca

 

Activitati trimestriale:
-Intocmirea unui centralizator pentru a urmari concediile personalului
-Intocmirea unui raport financiar trimestrial defalcat pe programme si costuri
-Prezentarea raportului financiar trimestrial directorului executiv

-Intocmirea dosarului pentru recuperarea de TVA
 

Activitati anuale:
-Intocmirea bugetului pe anul care a trecut si a celui estimativ pe anul care va urma
-Instrumente de lucru :
• Fisa postului
• Regulamente financiar contabile
• Proceduri si conditii de finantare
• Tipizate specifice activitatii de contabilitate
• Formulare standard de raportare financiara
 

Aspecte organizatorice, general valabile pentru toti specialistii organizatiei :
• Desfasurarea de activitati in timpul programului de lucru, doar in interesul fundatiei ;
• Pastrarea unei relatii profesionale cu salariatii si partenerii fundatiei ;
• Informarea permanenta a directorului executiv cu privire la costurile proiectelor FNO
• Perfectionarea profesionala prin participarea la instruiri, studiu individual obligatoriu si analize tehnice

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

Noile Reglementari contabile 2015 - OMFP 1.802/2014

 

Contine integral Ordinul 1.802/2014

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 

 

 

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 


1 Sep - 17:13

23 Aug - 22:15
viorel55
31 Aug - 08:16
maria 2
21 Aug - 14:43

14 Aug - 11:076 Aug - 12:25

6 Aug - 12:23

6 Aug - 12:18
 
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics

SATI