Manual de politici si proceduri contabile


.

Manual inventarierea patrimoniului
Proceduri complete. Exemple practice. Bonus: Proceduri inventariere in format editabil (.doc).

FISA DE POST

DISPECER

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

FISA DE POST DISPECER


1

1. Denumirea compartimentului:


2. Denumirea postului:
Dispecer

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
administratorului unităţii, contabilului şef şi/sau reprezentanţilor acestuia

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Numai daca este cazul

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:
Colaborează cu salariaţii unităţii angajaţi în funcţia de dispeceri şi conducători auto.


9. Pregatirea si experienta:
studii medii

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:
Atribuţiile şi sarcinile prevăzute prin prezenta fişă a postului sunt reglementate în conformitate cu legislaţia în domeniul transporturilor, a comunicaţiilor- codului muncii şi se completează cu dispoziţiile prevăzute în Regulamentul de ordine interioară a unităţii .
Acestea sunt obligatorii pentru titularii postului care au responsabilitatea îndeplinirii acestora, în caz contrar, sunt considerate abateri disciplinare, răspunderea fiind directă şi personală, cu suportarea consecinţelor ce decurg din nerespectarea lor.

Principalele atribuţii şi sarcini generale ale postului sunt:
1.Prezentarea la timp la locul de muncă, respectarea programului de lucru conform dispoziţiilor trasate de conducerea unităţii.
2.Neparăsirea locului de muncă pentru motive netemeinice, iar pentru cazuri speciale aceasta este permisă numai cu aprobarea administratorului.
3.Este interzisă prezentarea la locul de muncă în stare de oboseală avansată sau după consumarea băuturilor alcoolice.
4.Păstrează şi respectă condiţiile de igienă sanitară a unităţii şi normele de igienă personală.
5.Efectuează şi păstrează curăţenia la locul de muncă.
6.Se prezintă la serviciu şi respectă în timpul acestuia o ţinută vestimentară decentă şi adecvată.
7.Adoptă o atitudine receptivă faţă de problemele create în cadrul unităţii şi informează la timp conducerea de problemele de ordin tehnic, organizatoric şi funcţional, pentru rezolvarea lor şi asigurarea continuităţii activităţii desfăşurate.
8.Nu crează, nu întreţine şi nu alimentează tensiuni relaţionale cu colegii de serviciu şi/sau cu conducerea unităţii.

Principalele atribuţii şi sarcini aferente personalului angajat în cadrul societăţii în funcţia de dispecer sunt:
1.Exploatează în bune condiţii aparatura din dotarea dispeceratului.
2.Verifică, la intrarea în tură, starea sistemului de dispecerat (telefoane fixe, staţii de emisie recepţie, dispozitivul de comunicare cu taximetriştii aflaţi în trafic) .
3.Anunţă administratorul unităţii pentru orice eveniment legat de desfăşurarea în bune condiţii a activităţii.
4.Nu permite accesul persoanelor străine în incinta dispeceratului decât cu aprobarea conducerii unităţii.
5.Nu foloseşte telefoanele de serviciu pentru scopuri personale, fară aprobarea unităţii.
6.Nu intervine asupra aparaturii din dotare, privind reparaţii şi improvizaţii neautorizate.
7.Oferă informaţii clare şi precise clienţilor cu privire la servicii şi tarife practicate de unitate.
8.Adoptă un limbaj politicos şi reverenţios cu potenţialii clienţi interesaţi de serviciile oferite.
9.Răspunde prompt şi eficient la apelurile telefonice primite.
10.Transmite operativ taximetriştilor, comenzile primite de la clienţii solicitanţi.
11.Păstrează confidenţialitatea informaţiilor existente în societate şi nu se angajează în acte de natura concurenţei neloiale.
12.Respectă şi aplică întocmai normele generale şi speciale privind protecţia muncii şi P.S.I.
13.Informează conducerea privind orice control ce se desfăşoară asupra societăţii şi nu oferă nici o informaţie organelor de control fără avizarea unităţii.
14.Adoptă un comportament respectuos şi politicos cu colegii de serviciu.
15.Consemnează în raportul de activitate, la intrarea sau ieşirea din tură, orice probleme legate de activitatea de serviciu.
16.Păstrează şi exploatează în bune condiţii mobilierul existent în cadrul unităţii.
17.Duce la îndeplinire întocmai şi la timp, toate dispoziţiile trasate de administratorul societăţii sau înlocuitorii acestuia, legate de sarcinile de serviciu.
18.Răspunde disciplinar civil, eventual penal, de respectarea atribuţiilor de serviciu.


12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

Cartea verde a fiscalitatii

SOLUTIA oricarei probleme legate de TVA, impozite, contributii, accize…

Tratamentul fiscal al operatiunilor intracomunitare

Cele mai importante modificari in ceea ce priveste taxarea serviciilor intracomunitare!

Contabilitate fara amenzi

Totul despre documentele justificative. Inregistrarea operatiunilor in contabilitate - ghid practic

PFA: Taxe, impozite, deduceri

Detalii si explicatii despre Taxele, Impozitele si Contributiile unui PFA

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

 
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics

SATI