Manual de politici si proceduri contabile


.

Manual inventarierea patrimoniului
Proceduri complete. Exemple practice. Bonus: Proceduri inventariere in format editabil (.doc).

FISA DE POST

CASIER

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

FISA DE POST CASIER


1

1. Denumirea compartimentului:


2. Denumirea postului:
Casier

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
Directorului Sucursalei

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Numai daca este cazul

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:
cu personalul sucursalei
colaborare cu compartimentul financiar­contabil din centrala

9. Pregatirea si experienta:
a)studii: medii;
b)vechime: -

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:
a) Gestioneaza numerarul si actele de valoare din contul sucursalei;
b) Executa prin mandatar plata drepturilor salariale ale personalului din sucursala;
c) Raspunde de efectuarea platilor pe feluri de cheltuieli si incadrarea in plafonul de casa stabilit de lege;
d) Raspunde de depunerea in termen la banca a tuturor sumelor provenite din incasari care depasesc plafonul legal;
e) In exercitarea atributiilor de serviciu respecta intocmai prevederile regulamentului operatiunilor de casa;
f) Executa atributiile din acest domeniu, atat cele prevazute din actele normative in vigoare cat si cele dispuse de sefii ierarhici superiori;
g) Verifica daca documentele justificative primite spre inregistrare poarta viza de control financiar preventiv, semnatura persoanelor care raspund pentru legalitatea si necesitatea operatiunilor inscrise in documente si daca toate actele cerute de formular sunt completate;
h) Tine evidenta pe fise de magazie a obiectelor de inventar date in folosinta;
i) Tine evidenta debitorilor si creditorilor, analitic, pe fise contabile;
j) Asigura folosirea integrala a timpului de munca;
k) Executa alte sarcini repartizate de conducerea sucursalei.
 

Generale:
a) Organizarea activitatii proprii;
b) Perfectionarea activitatii profesionale;
c) Aplicarea si respectarea prevederilor legislatiei;
d) Aplicarea cerintelor Regulamentului de Organizare si Functionare; a Regulamentului de Ordine Interioara si a Regulamentului intern pe anul 2003 (nr. 69/21.04.2003) emis in baza Legii nr.53/2003;
e) Manifestarea unei conduite profesionale (ce include obligatoriu politete, solicitudine) in relatiile cu colegii, cu toate persoanele cu care intra in contact;
f) Aplicarea si respectarea normelor, procedurilor cu privire la elaborarea, avizarea, aprobarea, evidenta, difuzarea, modificarea, arhivarea tuturor documentelor ce se utilizeaza;
g) Respectarea normelor de tehnica securitatii muncii si a normelor de prevenire si stingere a incendiilor, a celor privind paza securitatii sediului; asigura securitatea documentelor aflate asupra sa si respectarea normelor legale privind disciplina in munca;
h) Raspunde pentru pastrarea in bune conditii si utilizarea conforma a echipamentului si aparaturii cu care lucreaza;
i) Respectarea prevederilor legale si a normelor proprii privind pastrarea secretului de serviciu.

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

PFA: Taxe, impozite, deduceri

Detalii si explicatii despre Taxele, Impozitele si Contributiile unui PFA

Lista neagra a fiscului

Cele mai sanctionate greseli fiscal-contabile!

Fiscalitatea comertului electronic

Ghidul practic care explica cum se taxeaza si se impoziteaza vanzarile pe Internet!

Lista neagra a fiscului

Cele mai sanctionate greseli fiscal-contabile!

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 


17 Dec - 08:18
viorel55
16 Dec - 11:22

17 Dec - 12:15
turos
15 Dec - 09:08

12 Dec - 09:28
viorel55
9 Dec - 14:41
FANEA MIRCEA
9 Dec - 07:23

8 Dec - 09:56
viorel55
5 Dec - 19:06

5 Dec - 13:23
 
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics

SATI