Manual de politici si proceduri contabile


.

FISA DE POST

ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Inventarierea patrimoniului. Proceduri complete. Exemple practice

 

Contine manual proceduri de inventariere si formulare in format editabil. Peste 80 exemple practice.

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 

 

FISA DE POST - ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA


 1. Denumirea compartimentului:

CONDUCERE / ADMINISTRARE

2. Denumirea postului:

ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA

3. Numele si prenumele salariatului:

NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:

Nu este cazul

5. Numele sefului ierarhic:

Nu este cazul

6. Subordoneaza:

Intreg personalul unitatii

7. Drept de semnatura:

Intern:

Extern:

8. Relaţii functionale:

-are relatii de serviciu cu toate serviciile, birourile si alte entitati functionale;
-are relatii cu toate persoane juridice si persoane fizice care legaturi economice cu societatea.

9. Pregatirea si experienta:

Studii:
-absolvent al invatamantului superior economic de specialitate;
Vechime:
-sa probeze o vechime de cel putin 3 ani in domeniu, cuprinzand toate aspectele activitatii economice;
Cunostinte:
-sa posede cunostinte temeinice in ceea ce priveste sistemul organizatoric si economic;
Aptitudini:
-inteligenta (gandire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza);
-capacitate de organizare si conducere a activitatii economice;
-capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali;
-corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii;

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:

Administratorul societatii conduce activitatea din compartimente si are urmatoarele atributii:
- raspunde de evidenta contabila,financiara si de gestiune din S.C................................S.R.L..pe baza reglementarilor in vigoare in domeniile financiar,contabil si de gestiune impreuna cu SC ................................... S.R.L.. cu , care are contract de prestare servicii nr...din...../..../200..;
- elaboreaza fisa postului pentru personalul ce va fi angajat impreuna cu sefii compartimentelor;
- raspunde de arhivarea documentelor:asigura pastrarea in arhiva proprie , timp de 10(zece)ani a tuturor registrelor de contabilitate si a documentelor justificative ce stau la baza inregistrarilor in contabilitate cu exceptia statelor de salarii ce se pastreaza timp de 50(cincizeci) ani,
- asigura respectarea normelor emise de Ministerul Finantelor cu privire la intocmirea si utilizarea documentelor justificative pentru toate operatiunile patrimoniale si inregistrarea lor in contabilitate in perioada la care se refera ;
- semneaza documentele contabile de cumparare de la S.C. .......................................S.R.L. in conformitate cu prevederile Legii 82/1991,cu modificarile si completarile ulterioare;
- raspunde de relatia cu clientii societatii, de incasarile si platile necesare bunei functionari a societatii comunicand ori de cate ori i se solicita de catre asociati , evidente legate de situatii legate de evolutia strategiei de dezvoltare a firmei ,
- prospecteaza piata cautand sa atraga noi clienti , tine cont de oferta concurentei pe care trebuie permanent sa o aduca la cunostinta asociatilor ,
- are drept de semnatura pe documentele justificative si in banca ,
- transmite compartimentului de contabilitate lunar,toate informatiile necesare stabilirii corecte a drepturilor salariale ale personalului si completarea corecta in R.G.E.S.potrivit HG 290/04.03.2004 si a art.34 din C.M. si pentru intocmirea raportarilor lunare ,
- efectueaza operatiuni de incasari si plati (prin casirie sau prin virament) , asigura virarea incasarilor in contul si banca societatii , iar extrasele lunar se transmit la compartimentul de contabilitate ,
- organizeaza si asigura exercitarea controlului financiar preventiv conform prevederilor legale in viguare;
- organizeaza inventarierea patrimoniului conform prevederilor legale in viguare;
- raspunde de inregistrareasi miscarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, precum si de casarea acestora cu toate actiunile conexe(dezmembrare,valorificare,etc.)
- formuleaza pentru uzul asociatilor observatii si propuneri de naturalegislativa,metodologica,procedurala sau organizatorica.
- examineaza legalitatea,regularitatea si conformitatea operatiunilor,identifica risipa si gestiunea defectuasa si fraudele,iar pe aceste baze,propune masuri pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea celor vinovati,dupa caz.
- respecta normele de protectia muncii si de sanatate potrivit reglementarilor in vigoare avand grija ca si angajatii societatii sa o faca;
- respecta Regulamentul de Ordine Interioara si Regulamentul de Functionare al societatii,aducandu-l si la cunostinta personalului din subordine ,
- raspunde de intocmirea corecta a sarcinilor conform fisei postului;
- pastreaza confidentialitatea datelor la care are acces;
- rezolva si alte sarcini care cad in sfera sa de activitate , trasate de asociati sau colaboratori angajati ai societatii,
- In absenta motivata'inlocuitorul sau este ..................................... ;
- reprezinta societatea pe plan local jud............ , in relatia cu institutii publice locale si cu terti;
- actualizarea atributiilor se va face functie de modificarile organizatorice legislative care apar ,
- emite decizii cu privire la buna desfasurare a activitatii din unitate

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

Inventarierea patrimoniului. Proceduri complete. Exemple practice

 

Contine manual proceduri de inventariere si formulare in format editabil. Peste 80 exemple practice.

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 

 

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

Dana
1 Sep - 23:51

23 Aug - 22:15
viorel55
31 Aug - 08:16
maria 2
21 Aug - 14:43

14 Aug - 11:076 Aug - 12:25

6 Aug - 12:23

6 Aug - 12:18
 
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics

SATI