Manual de politici si proceduri contabile


.

Contract de subinchiriere depozit

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Merg la lista de contracte

 

<< Modelul precedent   /   Modelul urmator >>

Ghid practic de aplicare a Noilor reglementari contabile

Prevederi conforme cu OMFP 1.802/2014. Contine interpretari, comentarii si peste 100 de exemple practice, in 366 pagini, format A4.

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 

CONTRACT DE SUBINCHIRIERE


Art. 1. PARTILE
S.C. ................ S.A., cu sediul in ........., str. ......., nr. ...., judetul ............., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. .............., avand cod fiscal ................... si cont nr. .............. deschis la ................ in calitate de LOCATAR, reprezentata prin ..............
si
S.C. ................ S.R.L., cu sediul in ........., str. ......., nr. ...., judetul ............., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. .............., avand cod fiscal ................... si cont nr. .............. deschis la ................ in calitate de SUBLOCATAR, reprezentata prin .......
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Locatarul subinchiriaza sublocatarului depozitul situat in ..............., str. ..........., nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ...., spatiu pe care il detine in baza contractului de inchiriere nr. ........... din data de .............., incheiat cu .............................., in calitate de proprietar.
Art. 3. TERMENUL CONTRACTULUI
Subinchirierea va incepe la data de .......... si se va sfarsi la data de ........... Contractul poate fi prelungit de comun acord.
Art. 4. OBLIGATIILE LOCATARULUI
a) sa predea depozitul in stare normala de functionare;
b) sa-l anunte pe sublocatar daca inceteaza contractul de inchiriere incheiat cu proprietarul;
Art. 5. OBLIGATIILE SUBLOCATARULUI
a) sa efectueze lucrari de intretinere, reparatii sau inlocuire a elementelor de constructii si instalatii deteriorate ca urmare a folosirii lor necorespunzatoare, indiferent daca acestea sunt in interiorul sau in exteriorul cladirii;
b) sa asigure curatenia si igienizarea in interiorul depozitului pe toata durata contractului de subinchiriere;
c) sa plateasca la termen chiria convenita cu locatarul, precum si cheltuielile de intretinere a spatiului;
d) sa nu schimbe destinatia de folosire a spatiului.
Art. 6. CAZURI DE INCETARE A CONTRACTULUI
a) nerespectarea obligatiilor contractuale de catre una dintre parti determina rezilierea contractului de catre cealalta parte cu o notificare prealabila de 15 zile;
b) ajungerea contractului la termen;
c) incetarea contractului de inchirierea dintre locatar si proprietar.
Art. 7. DISPOZITII FINALE
La incetarea contractului sublocatarul este obligat sa restituie locatarului cheile depozitului.
Prezentul contract a fost incheiat azi ................. in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

LOCATAR, SUBLOCATAR,

Ghid practic de aplicare a Noilor reglementari contabile

Prevederi conforme cu OMFP 1.802/2014. Contine interpretari, comentarii si peste 100 de exemple practice, in 366 pagini, format A4.

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 

  

Cuvinte cheie: Modele contracte | Contracte gratuite | Template contracte

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

viorel55
30 Nov - 12:14
viorel55
25 Nov - 12:1623 Nov - 16:39
mary
23 Nov - 12:14
viorel55
22 Nov - 10:20
viorel55
22 Nov - 10:31

viorel55
18 Nov - 13:24
 
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics

SATI